Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

27.04.2016 INTERVIEW

Maibritt Rangstrup @ In The Gallery.

Mellemscener - interview med Maibritt Rangstrup

Maibritt Rangstrup arbejder med stillbilledet i serier og sekvenser, der tematisk låner fra filmiske og kamerabaserede narrativer. I en serie af malerier, kaldet Scenes in Between, undersøger hun mellemscenernes status og stemningsbærende potentiale. Som en modvægt til det konstante flow af informationer i vores visuelle kultur sætter Rangstrup filmen på pause og fokuserer på det stillestående og kontemplative ved de mellemscener, vi har tendens til at overse.

Maibritt Rangstrup er uddannet fra Goldsmith Collage, London, i 2000 og fra Det Jyske Kunstakademi i 1997. Hun har gennem de seneste år udstillet på Haupt i Basel, i Kunstbygningen i Vrå og hos Mogadishni i København. Lige nu er hun aktuel med solo udstillingen Scenes in Between på In The Gallery.

AF Louise Steiwer

Vil du ikke lægge ud med at fortælle om udstillingens titel og om, hvordan den forholder sig til værkerne?
Titlen er en reference til mellemscener af den slags, man ofte finder i film. Det er de scener, som ikke er bærende for det narrative forløb, men som fungere som bindeled imellem disse. Det er typisk de scener, som sætter stemningen i en film. Det kan være fluen, der summer inde i lampeskærmen, en solnedgang, eller et glimt af en bygning imellem nogle træer - scener, der er beskrivende i forhold til, hvad det er for en sindsstemning, man ønsker at sætte.

Jeg har arbejdet ud fra en række motiver, som normalt ikke er dem, man ville sætte fokus på. Det er motiver, der ikke er så oplagte eller fortællende, men som i højere grad har noget stemningsbeskrivende i sig. Jeg føler egentlig, at det er nogle ret oversete scener på den måde, at det er motiver, der ikke nødvendigvis er så stærke i deres visuelle sprog. De har en lidt tilfældig karakter og varer måske kun en brøkdel af et sekund - et lille hurtigt glimt, som beskriver en stemning frem for en handling.

På den måde er udgangpunktet for udstillingen filmisk. Det er en måde at se verden igennem et filter af fiktion. Vi er jo ekstremt præget af vores visuelle kultur, og det præger også vores måde at se vores nære omverden på.

Kan du sætte ord på, hvad det er for en type stemning?
Min oplevelse er, at folk reagerer ret forskelligt på mine værker: Nogle oplever dem som foruroligende, mens andre ser dem som et sted, hvor man synke ind i sig selv. Det er jo ret interessant, at man kan få to forskellige reaktioner indenfor det samme rum, fordi det peger på beskueren frem for på værket. Man kommer i høj grad med sit eget stof, som man projekterer over i værket, så hvis nattebillederne virker foruroligende, så er det nok især folks egen angst. Jeg tror, at de associationer, som folk aflæser værkerne ud fra, i høj grad er formet af nogle fiktioner, for eksempel de filmiske. 

Jeg vil gerne have beskueren til at fornemme, hvilken resonans billederne vække i dem selv. Jeg vil gerne slå en stemning an, som beskueren frit kan associere ud fra og derfor prøver jeg at skabe nogle scener, der er stemningsladede på trods af, at der egentlig ikke sker noget. Det er blandt andet derfor, der aldrig er personer i billederne. Det menneskeskabte er kun tilstede i form af efterladenskaber i naturen. Man kan kalde det en menneskeskabt natur men af en slags, der ikke interageres i.

Jeg tænker, at der er en form for fraværstematik i dine værker, både i fraværet af et narrativt element, men i høj grad også i beskæringen af motiverne?
Ja, fraværet handler ikke kun om det, at der ikke er personer tilstede, som vi kan projektere os ind i. Det handler også om at give plads til vores egne associationer omkring hvad det vil sige at stå i mødet med de omgivelser, som jeg skildre. Beskæringen er selvfølgelig udtryk for et bestemt blik, men det handler også om min lyst til at skabe nogle andre scener end dem, vi er så kodet til at indfange med et kamera. I vores visuelle kultur er vi vandt til at ting skal se ud på en bestemt måde og have en bestemt komposition, og det prøver jeg bevidst at modarbejde. Derfor er der næsten aldrig noget centralt placeret element, som motivet er bygget op omkring. Der er snarere en flad, ikke-hierakisk struktur imellem billedets elementer, og det handler selvfølgelig om, at hvis man forskyder fokus en lille smule, så får man et andet blik på alt det velkendte.

Jeg forsøger at indstille blikket på noget bestemt, som ikke ligger i det oplagte valg. Jeg fokuserer tit på det, det ligger i periferien af vores opmærksomhed, og tillægger det en værdi. Igennem en række maleriske greb omkring farve, komposition og beskæring bliver det ladet på en bestemt måde, som sætter det filmiske sprog.

Ligger der også en kritik af vores visuelle kultur i dit ønske om at forskyde fokus væk fra det, vi er opdraget til at opfatte som Det gode billede?
Egentlig ønsker jeg ikke at gå imod billedets præmisser. Tværtimod orienterer jeg mig hovedsageligt igennem fotografiet, og alle mine værker er lavet ud fra inspiration, der kommer fra kamerabaserede værker. Jeg har en baggrund i videokunst, som jeg har arbejdet med i mange år. I mine videoer kredsede jeg stemningsmæssigt om noget af det samme, som jeg gør i denne udstilling. For at få den stemning frem blev min metode, at udfolde scenerne meget langsomt, og konsekvensen af det var, at det til sidst nærmest var stilbilleder. Så springet til et medie, der ikke var tidsbaseret var ikke så stort, og jeg bruger stadig noget kamerabaseret som forlæg for mine værker.

Jeg tror, at jeg tidligere har arbejdet meget mere stramt med de her ting, hvor jeg i dag har åbnet meget mere op for at undersøge det lidt uventede. På den måde er det ikke altid så planlagt - jeg stoler på den kunstneriske intuition, jeg efterhånden har oparbejdet. Det er en måde at se motiver på - en måde at se verden på - som er helt min egen, og egentlig opfatter jeg det heller ikke som en kritik af vores visuelle kultur. Jeg er jo selv en del af den, i den forstand at jeg selv skaber billeder, så det er lige så meget et indspark i den kultur, som det er en kritik af den.

Samtidig rummer mine billeder en meget fortættet stilhed, og det er nok en form for reaktion på det meget visuelt mættede samfund. Jeg prøver at få det hele til at gå lidt langsommere og på at etablere et kontemplativt rum gennem værkerne. Så måske kan man alligevel forstå dem som en reaktion på det hurtigtkørende visuelle flow, vi udsættes for til daglig.

I mange af dine værker bruger du nogle meget tydelige vandrette penselsstrøg, der jo ligger ret langt fra et kamerabaseret udtryk og som blokere for oplevelsen af billederummet som et tredimensionelt univers…? 
Det er helt rigtigt. Det har for mig handlet meget om overgangen fra at arbejde med video til at male, hvor jeg blev meget interesseret i, hvad maleriet kan som medie. Kamerabaserede værker udfolder jo så tydeligt det tredimensionelle, men maleriet kan noget helt andet.  

Jeg er interesseret i, hvor lidt der skal til for at skabe et værk. Jeg doserer mine virkemidler meget afmålt og forsøger at finde præcis den rette mængde, til at holde motivet sammen. Lidt mindre, og det havde været ren flade. Lidt mere, og vi havde været ovre i en lidt for tydelig repræsentation. Jeg vil gerne holde fat i værket som kontruktion og flygtighed, hvilket jeg synes passer godt til mellemscenens status. 

Tak.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (In Passing 2), 2014, 80 x 90 cm, acrylic on canvas.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (The Outside In 1)), 2014, 120 x 130 cm, acrylic on canvas.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (The Outside 2), 2014, 120 x 130 cm, acrylic on canvas.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (The Road), 2015, 120 x 130 cm, acrylic on canvas.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (Bird), 2015, 30 x 35 cm, acrylic on canvas.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (Nightscape 3), 2013, 80 x 90 cm, acrylic on canvas.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (Nightscape 2), 2013, 80 x 90 cm, acrylic on canvas.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (Nightscape 4), 2014, 80 x 90 cm, acrylic on canvas.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (In Transit 1), 2015, 80 x 90 cm, acrylic on canvas.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (Miami Twilight), 2016, 50 x 70 cm, acrylic on paper.

Maibritt Rangstrup: Scenes in Between (A Fleeting glimpse of Paradise), 2016, 50 x 70 cm, acrylic on canvas.

Maibritt Rangstrup: On the Nature of Visions (4), 2009, 100 x 150 cm, graphite on paper.

Skriv kommentarKunsthøjskolen på Ærø
Københavns Kunstskole
Krabbesholm Højskole
Lilith Performancestudio
TAl R - Glyptoteket
Kunstskolen Spektrum