Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Astrid Noacks Atelier

Rådmandsgade 34, 2200 København N


The Republic of T.M.

Masar Sohail

10.10.2015 - 18.10.2015
FACEBOOKEVENT


PRESSEMEDDELELSE

Som en del af udstillingsrækken Heritage Is Commoning udstiller Masar Sohail sit nyeste videoværk The Republik of T.M.

The Republic of T.M præsenterer den unge mand Tahas dillemma i mødet med det danske landskab, som for ham føles gennemsyret af ideen om nationalstaten som institution.

Med citater fra filmen Scarface fortæller Taha og hans indre stemme igennem skiftende dialoger om et nyt land ‘for the bad guy’. Samtalens karakter har mange yderpunkter, men tager udgangspunkt i, og henter inspiration fra oprettelsen af staten Liberia i Afrika af tidligere slaver med afroamerikansk baggrund; staten Israel fra dens spæde begyndelse i 1948 til i dag; samt fra den militante sunni-islamistiske gruppe IS´s ’Kalifat’ projekt – begivenheder som kan forbindes til filmens underliggende temaer – fremmedgørelse og søgen efter et andet samfund.

Med The Republic of T.M. berører Sohail spørgsmål som har været allestedsnærværende siden 11. september, 2001, og som igen trænger sig på efter angrebet på Charlie Hebdo i Paris, januar 2015. Hvad er fanatismens væsen? Og omvendt, idet vi i dag oplever en genanimation af Samuel Huntingtons tese om civilisationernes sammenstød, kan man spørge hvorledes opstår et essentialistisk kultursyn?

Med tanke på de billedpolitiske implikationer af amerikanske soldaters ydmygende omgang med krigfanger på Guantánamo-basen, og IS’ æstetiske filmsekvenser af koldblodige henrettelser, spørger Sohail:

Hvilken rolle spiller det æstetiske for retfærdiggørelsen af politisk vold? Eller, hvilke voldsstrategier kan æstetiseres med den ønskede effekt? Er enhver voldshandling formålsrettet? Hvis ja, mod hvad? Mod en anden orden, en anden retsnorm? Er der mulige ideologiske konvergenser mellem den strategiske brug af voldens (æstetiske) virkemidler i hhv. den individualistiske utopi (som Tony Montana kan siges at forfølge) den kollektive politiske (eller politisk-religiøse) utopi, som fx drømmen om et kalifat repræsenterer?

The Republic of T.M. er iscenesat som en art sokratisk re-animering af den gældende politiske diskurs. Ved at lade Taha og hans alter-ego gennemløbe en række af de ovennævnte spørgsmål i deres respektive monologer, formår Sohail og holdet bag filmen at konstruere et rum, der måske kortvarigt suspenderer de ofte meget rigide positioner i samtidens politiske debatter, og peger hinsides på alle tænkelige måder.

HERITAGE Is Commoning
“Kulturarv er noget rod. Kulturarv er et politisk redskab til at konstituere nationalstaten og det nationale fællesskab som ide. Kulturarv bliver brugt til at definere dem der bor i Danmark, som medlemmer af et samlet nationalt fællesskab, et fællesskab der er noget særligt, og som står i modsætning til andre nationer – et såkaldt dansk nationalt fællesskab bygger på en forestilling om at der er et ”os” og der er ”de andre”.”

Heritage Is Commoning er et samarbejde mellem K-O-N-T-O og Astrid Noacks Atelier. Intentionen med Heritage Is Commoning er at skabe et rum hvor kunst og videnskab kan mødes og sammen undersøge den måde vi taler om kulturarv, national identitet og demokratiske fællesskaber. Projektet er en del af dette års Golden Days Festival: Festival of Important Shit, og består af en udstillingsrække, et seminar/debat og en bog.

Som udstillingsrække præsenterer Heritage Is Commoning værker af 6 kunstnere, der alle har det til fælles, at de i deres kunstneriske forskning gennem flere år har arbejdet med det at have et dobbelt eller flerkulturelt tilhørsforhold.

Udstillingen byder på værker af (udstillingsperiode i parentes)
Gillion Grantsaan: performancen ‘BLAKA IS’ (4.9.2015)
Vladimir Tomic & Ana Pavlovic: videoværket ‘DREAMLAND’ (17.9-27.9)
Masar Sohail: videoværket ‘THE REPUBLIC OF T.M.’ (9.10-18.10)
Jeanette Ehlers (23.10-1.11)
Jane Jin Kaisen (6.11-15.11)

Som seminar/debat er Heritage Is Commoning en pallette af 4 forskellige oplæg, der hver især vil præsentere forskellige faglige indgangsvinkler på nye måder at tænke og bruge kulturarv på. Seminar/debat blev afholdt 17.9 med deltagelse af Mikkel Bogh, Sofie Hviid, Beate Knut Federspiel og Khaled Ramadan. For yderligere info om udstillingerne og seminar se www.astrid-noack.dk

Som bog fungerer Heritage Is Commoning som et udvidet udstillingskatalog. Bogen er delt i to afsnit, hvor den første del præsenterer udstillingens deltagende kunstnere, mens den anden del præsenterer aktuelle videnskabelige diskussioner om kulturarvsbegrebet, dets betydning og mulige opløsning.
Det er vores intention med bogen at tilgængeliggøre relevante undersøgelser af kulturarvsbegrebet, som peger på, at ideen om en samlet national identitet er i opbrud. I bogen er artikler af Mikkel Bogh, Bernard Eric Jensen, Claus Haas, Christian Vollmond, Beate Knut Federspiel, Albert Scherfig, Morten Bencke og Mikkel Bolt. Kontakt Forlaget Nemo for yderligere info om bogen: kontakt@forlagetnemo.dk

Vi ønsker med Heritage Is Commoning at skrive projektet ind i en lang tradition for at lade kunst og videnskab skabe ræsonans og i det felt skabe nyt fundament for bevidsthedsudvidelse, nye sprog og nye erkendelser.

Skriv kommentarKrabbesholm Højskole
Kunstskolen Spektrum
Kunsthøjskolen på Ærø
Københavns Kunstskole
Lilith Performancestudio