Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Moderna Museet - Malmö

Ola Billgrens plats 2–4, 211 53 Malmö

MAIL: info@modernamuseet.se

TLF: +46 40 685 79 37

WEB: modernamuseet.se/Malmo

Tirsdag - fredag 11-18, lørdag - søndag 11-17


Shock and Change: Japansk samtidskonst efter Fukushima

Leif Holmstrand, Yuki Okumura, Yoko Asakai

12.10.2014 -


Katastrofen i Fukushima går som ett slags röd tråd genom eftermiddagen som bjuder på föreläsning, filmscreening och panelsamtal. Katastrofen var inte bara ett nationellt trauma och en global väckarklocka för politiker och miljörörelser. Kanske skapade händelserna förutom en humanitär och ekologisk katastrof ett slags momentum för förändring. Hur hanteras detta i konsten och hur har den förändrats och vad vill den förändra, är några av frågeställningarna som tas upp.

Malmöbaserade konstnären och författaren Leif Holmstrand har under ett antal år följt och gjort efterforskningar i den japanska samtidskonsten. Ett resultat av detta är det svensk-japanska utställningsutbytet Translation Theme Park som Leif Holmstrand kurerar. Utgångspunkten för efterforskningarna har varit den egna konstnärliga praktiken och i föreläsningen på Moderna Museet Malmö är det mot denna bakgrund som vi får möta ett antal av den Japanska scenens intressantaste konstnärskap. Ett slags personligt tvärsnitt genom den japanska samtidskonsten.

Två av de konstnärer som medverkar i Translation Theme Park har också bjudits in till samtal. Yoko Asakai arbetar fotografiskt och främst med sociala situationer, där hon bland annat undersöker laboratoriearbetande forskares djupa försjunkenhet i sitt arbete. Fotografiet som praktik träder in som en ställföreträdande vetenskap, en slags konversation med naturfenomenen.

Yuki Okumuras arbete rör sig kring översättningen som praktik och alla de förskjutningar och sammanbrott som sker när språkets lokala ekologi universaliseras och sprids. Utgångspunkten är språket som en intersubjektiv nödvändighet för samlevnad, där översättningen är en instans där det talande subjektets jag alltid undermineras. Exempelvis i videoverket Jun Yang: A Short Lecture on Forgetting And Remembering dokumenterar Okumura ett konstnärssamtal med den kinesisk-österrikiska konstnären Jun Yang, under ett framträdande i Tokyo. Konstnären är dock bortredigerad ur bild och ljudspår och endast den japanska tolken och en textremsa på engelska framträder med sina meddelanden om glömska, hågkomst och översättning.

Föreläsningen sker på svenska, konstnärssamtalet på engelska.

Skriv kommentarLilith Performancestudio
Kunstskolen Spektrum
Kunsthøjskolen på Ærø
Krabbesholm Højskole
TAl R - Glyptoteket
Københavns Kunstskole