Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Lunds Konsthall

Mårtenstorget 3, 220 02 Lund

MAIL: lundskonsthall@lund.se

TLF: +46 355 295

FAX: +46 184 521

WEB: lundskonsthall.se

Tuesday-Sunday 12 am-5 pm, Thursday 12 am-8 pm, Saturday 10 am-5 pm


Performance/Documentation/Presentation

Mercedes Azpilicueta, Donna Kukama, Hwayeon Nam, Alexandra Pirici

13.06.2020 - 23.08.2020
FACEBOOKEVENT


PRESSEMEDDELELSE

Lunds konsthalls nya utställning Performance/Documentation/Presentation frågar sig hur performancekonsten kan visas i en utställning. Hur kan en flyktig performance presenteras och dokumenteras? Hur kan verket förbli levande under en hel utställningsperiod och för framtida betraktare?

Trots performancekonstens relativt långa tradition är den fortfarande en utmaning för konstinstitutioner att visa performance. Skillnaderna mellan ett liveuppträdande och dess dokumentation, och förhållandet mellan dem båda och deras åskådare, har blivit allt otydligare i takt med att de tekniska möjligheterna utvecklats. Konstmarknaden som drivit dokumentation av performance att bli säljbara verk, har ytterligare komplicerat förhållandena.

Vi har velat undersöka vad som är konstverket och vad som är dess dokumentation, om det finns någon åtskillnad och vad det i så fall är. Därför har vi bjudit in fyra välrenommerade konstnärer från olika delar av världen som arbetar med performance och med just dessa frågor. De delar en strävan att finna nya vägar för det vi uppfattar som performance och att utforskar möten med nya platser och olika publiker.

Mercedes Azpilicueta (född i La Plata, Argentina, 1981) är verksam i Nederländerna. Hon iscensätter installationer för performance som innehåller textil, video och text, men också skulpturala element. Dessa fungerar som både rekvisita och kostym i samband med föreställningar under utställningsperioden. Azpilicueta utforskar grundläggande samhälleliga strukturer och normer och deras inverkan på hur vi använder våra röster och kroppar. Hennes verk sammanfogar anspelningar på historia, konst, litteratur, populärkultur och lokala traditioner till nya och komplexa berättelse som återskapar verkliga och fiktiva karaktärer ur ett feministiskt perspektiv.

Donna Kukama (född i Mahikeng, Sydafrika, 1981) är verksam i Johannesburg och Berlin. I hennes interdisciplinära praxis fungerar performancekonsten som redskap för konstnärlig forskning, med den specifika avsikten att ifrågasätta hur historier berättas och hur värdesystem konstrueras. För Kukama är performance också en strategi för att inkludera annars odokumenterade röster i ett nytt slags historia. Hon låter därför performance samverka med video, text, ljud och interaktiva installationer. Formspråket är experimentellt och metoderna medvetet odisciplinerade.

Hwayeon Nam (född i Gwangju, Sydkorea, 1979) är verksam i Seoul och arbetar med koreografi och performance för att belysa historiska och samtida fenomen. Under de senaste åren har hon genomfört en omfattande undersökning av arkivmaterial om Seunghee Choi (1911–69), en pionjär inom modern koreansk dans. Choi föddes året efter den japanska annekteringen av Korea, och hennes liv kom att präglas av koloniala ockupationer, krig och kolliderande ideologier. I Nams installation för Lunds konsthall ingår en rad nya verk som på olika sätt förmedlar minnet av Choi och hennes roll i den koreanska efterkrigshistorien.

Alexandra Pirici (född i Bukarest, Rumänien, 1982) är verksam i Bukarest. Hon arbetar med olika uttryckssätt men återvänder ofta till dans och performance som sätt att utforska maktförhållanden i samhället förr och nu genom rörelser och kroppsspråk. Piricis storskaliga, komplexa och fysiskt krävande föreställningar intar konstinstitutioner eller offentliga rum och ställer besökare och förbipasserande inför såväl det bekanta som det oväntade. Hennes bidrag till utställningen är föreställningen Arbetets monument, producerat av Statens konstråd, och införlivat i dess samling av offentliga konstverk.

Azpilicuetas och Piricis verk kommer att framföras live i Lunds konsthall. Besök www.lundskonsthall.se för information om tidpunkterna.

Skriv kommentarKunsthøjskolen på Ærø
Kunstskolen Spektrum
Lilith Performancestudio
Københavns Kunstskole
TAl R - Glyptoteket
Krabbesholm Højskole