Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Galleri Tom Christoffersen

Skindergade 5, 1159 København K

Tirsdag - lørdag 12-18, søndag 11-16


Naked Pictures

Dan Schein

Kurator: Jens-Peter Brask

11.02.2017 - 11.03.2017
FACEBOOKEVENT


Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: Naked Pictures (installation view). Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: Naked Pictures (installation view). Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: Naked Pictures (installation view). Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: Naked Pictures (installation view). Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: Bath Scene and the Fall of an Empire, 2016, 107 x 127 cm, Oil on canvas. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: Temptation of Eve and Moose Head, 2016, 167 x 234 cm, Oil on canvas. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: Woman Bathing in a Swampy Sunset, 2016, 53 x 58 cm, Oil on canvas. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: Bath Scene with Dominatrix, Dog, 2016, 127 x 157 cm, Oil on canvas. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: The Tree of Imminent Sex, 2016, 31 x 40,5 cm, Oil on canvas. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: Naked Pictures (installation view). Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Dan Schein, Naked Pictures, Galleri Tom Christoffersen

Dan Schein: Naked Pictures (installation view). Foto: Galleri Tom Christoffersen.

PRESSEMEDDELELSE

Tom Christoffersen Gallery is pleased to present Naked Pictures, an exhibition of new paintings by New York-based artist Dan Schein. These frenetically rendered canvases are inhabited by his latest tragicomic cast – a roll call of leering men with long white beards, cartoonish wild animals, wide-eyed dogs, prehistoric pigs, biblical snakes and bathing women seemingly nonplussed about the post-apocalyptic scenes they’ve been painted into.

Schein’s vignettes, zealously worked just to the edge of agitation in his signature rapid-fire brush strokes and sombre palette, are crammed full of idiosyncratic nods to the traditional, the contemporary and the anxiously subjective. Some are straight from the annals of art history – a hint of the ‘peasant genre painting’ of Bruegel the Elder and Goya’s etchings of Spanish tortures, an inkling of Hieronymous Bosch’s Old Testament hellishness or Max Beckmann’s highly wrought, magic realist scenes. Others, though, are inimitably of now – the vast virtual worlds of role-playing video games, or a dignified woman clad in studded S and M straps attached to an old man with a preacher’s beard. Their strangeness is consolidated by the artist’s signature palette, which tends towards the dull and sludgy with the odd injection of vivid, jarring colour that lifts these scenes further into dystopian territory.

This series of works also sees Schein repeatedly returning to that age-old painterly enabler of nakedness: bathing. Where Titian gave us sensuous Diana splashing in a Greek grotto and Renoir an erotically-charged Bathsheba, Schein’s characters – though they offer a sly comment on contemporary sexuality – are far too apathetic about their bizarre situations to be sexy, even in their unabashed nakedness. Whether perched on the edge of a roll top bath, spear fishing in a stream with one manically bulging painted eye or crowded together in a wild pool surrounded by dead tree stumps, these people leave us uncomfortable, laughing or aghast, but never impressed by their allure.

Despite their obvious comicality, these scenes are uncanny and incredibly emotive. There’s a sense of Schein’s humour being used as a foil, even a coping mechanism, for the enormous brutality humans are capable of inflicting on the world and each other.

- Helena Haimes, 2017

Dan Schein was born in South Africa in 1985 and now lives and works in New York City. This is his third solo show with the gallery. Other notable solo shows include Where Do We Dump The Bodies at Mike Weiss Gallery, New York (2016) and Dan Schein at Galleri Brandstrup, Oslo (2013). he has been included in numerous group shows and was awarded the grant from the National Endowment of the Arts in 2010.

_

Galleri Tom Christoffersen præsenterer Naked Pictures, med nye malerier af den amerikanske kunstner Dan Schein. Disse hektiske bemalede lærreder er beboet af hans seneste tragikomiske personager - en lang rolleli- ste af sjofle mænd med langt hvidt skæg, tegneserieagtige vilde dyr, hunde med opspilede øjne, forhistoriske svin, bibelske slanger og badende kvinder tilsyneladende forlegne over de post-apokalyptiske scener de er ma- let ind i.

Scheins vignetter er proppet fuld af idiosynkratiske hilsner til det traditionelle, det moderne og en angstfyldt sub- jektivitet, nidkært balancerende lige på kanten til agitation i hans steppebrands-penselstrøg og dystre palet. Nogle er lige fra kunsthistoriens annaler - en antydning af "bonde-genre” maleri af Bruegel den Ældre og Goyas raderinger af den spanske tortur, en anelse af Hieronymus Bosch Gamle Testamentelige helvede eller Max Beckmanns grundigt udførte magiske realisme. Andre scener er dog umiskendeligt nutidige - de virtuelle verde- ner fra computerrollespil, eller en stolt kvinde klædt i nittede SM stropper fastgjort til en gammel mand med en prædikants skæg. Deres mærkværdighed bliver understreget af kunstnerens signaturpalet, der tenderer mod det matte og mudrede med en skæv iblanding af levende, skarpe farver, som løfter disse scener længere ind det dystopiske.

I værkerne vender Schein også gentagne gange tilbage til den ældgamle maleriske anstifter for nøgenhed: badning. Hvor Titian gav os den sensuelle Diana plaskende i en græsk grotte og Renoir en erotisk ladet Batse- ba, er Scheins figurer – selvom de tilbyder en snedig kommentar til samtidig seksualitet – alt for apatiske i deres bizarre situationer til at være sexede, selv i deres skamløse nøgenhed. Om de så balancerer på kanten af et badekar, spidfisker i åen med et manisk bugnende malet øje eller er stuvet sammen i en vild sø omringet af dø- de træstubbe, efterlader disse mennesker os måske ubehageligt til mode, grinende eller forfærdede, men aldrig specielt imponerede over deres tiltrækning.

På trods af deres tydelige grinagtighed er disse scener uhyggelige og utroligt følelsesladede. Et strejf af Sche- ins humor bliver brugt som et filter, nærmest en form for håndteringsmekanisme, for den enorme brutalitet mennesker er i stand til at påføre verden og hinanden.

Dan Schein er født i Sydafrika i 1985 og bor i dag i New York. Dette er hans tredje soloshow i galleriet. Andre bemærkel- sesværdige soloudstillinger inkluderer Where Do We Dump The Bodies hos Mike Weiss Gallery, New York (2016), og Dan Schein på Galleri Brandstrup, Oslo (2013). han har medvirket i flere gruppeudstillinger og modtog The National En- dowment of the Arts legatet i 2010.

Skriv kommentarTAl R - Glyptoteket
Københavns Kunstskole
Kunsthøjskolen på Ærø
Lilith Performancestudio
Krabbesholm Højskole
Kunstskolen Spektrum