Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Moderna Museet - Malmö

Ola Billgrens plats 2–4, 211 53 Malmö

MAIL: info@modernamuseet.se

TLF: +46 40 685 79 37

WEB: modernamuseet.se/Malmo

Tirsdag - fredag 11-18, lørdag - søndag 11-17


Kan naturen ha rättigheter?

16.01.2020 -
FACEBOOKEVENT


SENSING NATURE FROM WITHIN: KAN NATUREN HA RÄTTIGHETER?
SEMINARIE, PANELSAMTAL OCH AFTER WORK
16.1 2020
MALMÖ

Projektet Sensing Nature from Within består dels av en internationell konstutställning, dels av ett gediget program med föreläsningar, samtal och performance. I det andra seminariet kopplat till utställningen diskuteras den natursyn som präglat vårt moderna samhälle, och som i dag framstår som alltmer ohållbar. Intresset för holistiska världsåskådningar växer och på flera platser i världen har rättsliga instanser för första gången erkänt naturen som juridiskt subjekt.

Seminariet inleds med fyra föreläsningar följt av ett modererat samtal mellan seminariedeltagare och publik. Diskussionerna kan med fördel fortsätta i vårt café som håller öppet för after work.

Ursula Biemann: Konstnär, vars verk Forest Law förflyttar oss till Sarayuku i Amazonas där urbefolkningen lyckats pressa tillbaka exploateringsförsök genom att vinna gehör för sin holistiska natursyn.

Anders Ögren: Docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Belyser bl a uppkomsten av begreppen ekonomi och ekologi. David Harnesk. Lektor vid Hållbarhetsforum vid Lunds universitet. Undersöker hur sociala rörelser lyckats uppnå miljöbevarande effekter genom att förändra äganderättsliga förhållanden.

David Harnesk: Universitetslektor vid LUCSUS- Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling. Undersöker hur sociala rörelser lyckats uppnå miljöbevarande effekter genom att förändra äganderättsliga förhållanden.

Mona Persson: Politiker och ledamot i Sametinget som arbetat för att Sametinget ska anta Deklarationen om Moder Jords rättigheter.

Moderator: Pella Larsdotter Thiel. Ekolog som arbetar med omställning. Medgrundare av Omställningsnätverket, Lodyn samt End Ecocide Sverige.

Sensing Nature from Within: kan naturen ha rättigheter?

Datum: 16 januari 2020
Tid: kl 16-18, följt av after work i vårt café. Alla seminariedeltagare får 20% rabatt på mat och tilltugg.
Språk: Programpunkten hålls delvis på svenska, delvis på engelska.
Pris: Fri entré
Biljetter: Begränsat antal platser, förbokning krävs. Samtliga biljetter till seminariet släpps den 7 januari kl 9. OBS! Fullbokat! Klicka här för att registrera dig på reservlistan.
Seminariet kommer att filmas. Om du inte vill synas i bild, placera dig gärna på stolsraderna längre bak och ta kontakt med fotografen på plats.

Programmet har utvecklats i samarbete med Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet och med stöd av Region Skåne. Alla programpunkter (utom en performance) äger rum på Moderna Museet Malmö och följs av en after work i vårt café.

Skriv kommentarKøbenhavns Kunstskole
Kunsthøjskolen på Ærø
Krabbesholm Højskole
Lilith Performancestudio
TAl R - Glyptoteket
Kunstskolen Spektrum