Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

extremecomicbookmaturevideopornjapanesepornonlinegreengay.netfree-video-fuckinglivecam sexchathardcore-sex-videos.net
07.03.2016 INTERVIEW
Gry Worre Hallberg, Sisters Academy

Gry Worre Hallberg. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy - The Takeover - Interview med Gry Worre Hallberg

Sisters Hope vandt i sidste måned Udstillingsprisen Vision 2016, som i 2017 vil omdanne Den Frie Udstillingsbygning til en kostskole, hvor det æstetiske, poetiske og sanselige vil være i centrum. Vinderprojektet Sisters Hope har nu overtaget lederskabet af Nova Academy gymnasiet i Simrishamn i Sydsverige, hvor tyve performere i samarbejde med skolens leder og lærere skal eksperimentere med alternative læringsmetoder i to uger.

Initiativtageren bag Sisters Hope er Gry Worre Hallberg som nu er i karakter som "The Headmistress" og "The Sister" på Nova Academy. Gry har etableret Sisters Academy – The Takeover for at finde ud af, hvad der sker, når undervisning tager udgangspunkt i kunstneriske, poetiske og sanselige aspekter. Jeg har talt med Gry Worre Hallberg om the takeover af Nova Academy.

AF Julie Johansen

SISTERS ACADEMY AT NOVA ACADEMY
Järnvägsgatan 2, 27280 Simrishamn, Sweden
Sisters Academy
Gry Worre Hallberg
28.02.2016 - 11.03.2016

Kan du uddybe din inspiration til Sisters Hope og visionen for projektet/eksperimentet?
Hele projektet er forankret i en vision jeg kalder "Sensuous society". Sensuous society er en potentiel fremtidig verden, der har den æstetiske dimension i centrum.
Dvs. at alle beslutningerne, samfundets værdisæt og de præmisser vi navigerer ud fra er bestemt af æstetikken. Æstetikken har den sanselige og poetiske oplevelse, erfaring og erkendelse som sit udgangspunkt, og det ville radikalt ændre alt: Vores måder at være og være sammen på og vores institutioner, herunder skolen. I performancegruppen Sisters Hope arbejder vi med at frigøre potentialet i den æstetiske dimension med særlig fokus på læringslandskaber og uddannelseskontekster.

Den æstetiske dimension har været underprioriteret siden hhv. oplysningstiden, hvor der skabes et kunstigt perceptionshierarki, der sætter den rationelle erkendelse over den sanselige og kropslige, og industrialiseringen, hvor den økonomiske rationalitet bliver dominerende. I denne proces blev kunsten autonom og den æstetiske dimension svær at penetrere. Derfor sætter vi fokus på den æstetiske dimension.
Vi mener, der er et kæmpe uudforsket potentiale her, som på mange måder vil medføre en mere bæredygtig måde at være til stede i verden på. Samtidig er vores undersøgelser og eksperimenter ikke et svar. Men en radikal rammesætning, hvor vi performativt kropsliggjort kan afprøve en helt anden måde at være tilstede i verden på. Se også Sensuous society manifest.

Er Sisters Academy en kritik af de eksisterende læringsmetoder i det traditionelle uddannelsessystem? Og hvordan tænker du den æstetiske interaktive performancekunst kan kobles til uddannelsessystemet?
Det er mere forankret i en overordnet aktivistisk civilisationskritik, som beskrevet ovenfor, der bl.a. medfører at vi har skabt et uddannelsessystem, der ikke tager meget højde for den sanselige og kropslige indlæring, selvom den kropsligt forankrede læring oftest er den dybeste. Eller at virkelig læring i sin natur altid forankres kropsligt. Vi har ikke et særlig forfinet sprog til at forstå og beskrive æstetiske processer og æstetikkens potentiale, måske det er en af grundene.
Vi er interesseret i uddannelsessystemet, fordi det er et af de institutionelle rum, vi alle passerer igennem, i hvert fald i denne del af verden, hvor vi er så privilegerede at få en uddannelse. Dermed er det også et rum, hvor vi kan nå de mange. Som der står i vores manifest: ”When you change the educational system, you change the lives of many”.
Performancekunsten kan afprøve fremtidsscenarier og mulige fremtidige tilgange kropsligt. Det bliver ikke bare tænkte scenarier, men 1:1 eksperimenter for en kropsliggjort erfaring. Den interaktive performancekunst kan også rammesætte nye måder at være og være sammen på. Bl.a. gennem en andenverdenslighed, der sætter hverdagen i perspektiv og åbner nye måder og tilgange – igen ikke bare som en tænkt mulighed, men som et levet mulighedsrum. Den kropslige erfaring lagres og den vil påvirke os også uden for performanceuniversets ramme.

Hvad kan Sisters Academy med sin tilstedeværelse på Nova Academy? Har I overtaget undervisningen på gymnasiet? 
Vi bliver på mange måder et billede på en radikal anderledes tilgang til alting. På den måde sættes hverdagens undervisning og tilgange i perspektiv. En ting vi har talt meget om under denne manifestation er, hvordan et projekt som dette også kan være med til skabe forståelse for det ukendte fremfor frygt, hvilket måske er mere presserende i denne tid en nogensinde før indenfor vores livstid. Vi sætter det sanselige og poetiske i centrum for undervisningen. Det betyder at alle de eksisterende lærere på skolen, alle har udviklet et poetisk selv, som de møder deres elever med, og at de har innoveret deres undervisning, så den nu stimulerer en mere sanselig og poetisk tilgang.
Derudover er vi flyttet ind som nye kollegaer til "the old staff". "The new staff" bestående af Sisters performere foretager også lektioner, som er andenverdenslige og oversanselige, som alle helt rent har rødder i den poetiske oplevelse og tilstedeværelse i verden og en poetisk og sanselig tilgang til læring. Vi bliver et lag af inspiration. Hele tiden er vi meget optaget af, hvordan det der sker under manifestationen kan integreres og forankres efterfølgende. Det er også en af grundene til at skemaet forsætter og at de eksisterende lærere på Nova Academy hele tiden påmindes om at beslutte, hvordan de kan integrere de succesfulde eksperimenter ind i deres undervisning efterfølgende. Dette accentueres også ved et storskala ceremonielt afslutningsritual.

Kan du uddybe dine tanker om, hvad Sisters Academys intentioner er med et Takeover og hvordan eleverne/beskueren ledes igennem forløbet? 
Sisters Academy – The Takeover er et format, hvor vi overtager ledelsen af en rigtig gymnasieskole, med henblik på at undersøge og udfolde mere sanselige og poetiske læringsformater og frigøre og demokratisere potentialet i den æstetiske dimension. Potentialet ved dette format er den radikale sanselige og poetiske indtrængning og intervention ind i et system udenfor kunstsystemet og dermed en potensering af den effekt eller affekt vi kan opleve gennem erfaringerne i den æstetiske dimension. Boarding school-formatet dekonstruerer alle elementer i en skolestruktur. Fx opererer vi ikke med tid og et nummersystem, men med symboler for tid og nummerering og der er ikke et skema, men lektioner tildeles til den enkelte elev af "The Octopus" på baggrund af deres dialog.
I Takeover-formatet forsætter skoleskemaet og vi lægger os ovenpå en allerede eksisterende struktur. Lærerne på skolen innoverer deres undervisning. Vi kommer ikke med en pamflet, men de bruger rammen og den performative præmis, at vi nu er på skolen i et "sanseligt samfund" som udgangspunkt for deres innovationer og nytænkningen af deres undervisning.
Processen med lærerne påbegyndes måneder før manifestationen, hvor de forbedres og inspireres til hvordan de kan arbejde med denne udfordring og i det hele taget indføres i præmisserne for projektet. Med den viden indfører lærerne eleverne på skolen i universet. På den måde bevarer de også deres relation og kan udvide potentialet i lærer-elev relationen. Alle får muligheden for at udvikle det vi kalder et "poetisk selv".

Det poetiske selv er en ny performance-metodologi vi arbejder med. Det er en proces, hvor hver enkelt gennem en række øvelser frigør det vi kalder "inner inherent poetic potential" – det poetiske potentiale vi alle har, men måske ikke udfolder i vores hverdagsliv, fordi vores hverdagsrammer ikke understøtter denne proces. Fra det poetiske selv kan vi også undersøge hvad sanselig læring er og vil sige fra forskellige vinkler.

Den første dag når eleverne ankommer til deres skole efter den korte periode vi har haft til at transformere skolen totalt gennem en omfattende scenografi, lyd- og lysdesign, får de udleveret deres hvide bluser med Sisters Academy-logoet bag på.
 Og de bliver ført ind til deres første "Morning gathering". Vi indfører kollektive morgensamlinger hver morgen, for kollektivt at sætte den sanselige og poetiske tone for dagen. Skemaet forsætter derefter som beskrevet ovenfor, men vi holder daglige lærermøder, spiser tre måltider om dagen på skolen og sover sammen i en sovesal.

Hvilke performere kan man som elev/beskuer møde i Sisters Academy? Er performerne hele tiden i karakter eller er der en vekslen mellem at være sig selv og i karakter? Hvordan vil du beskrive det univers I skaber?
Det poetiske selv beskriver vi som ”Not a character. Not a fiction. But your inner inherent poetic potential” – jeg vil således sige, at vi altid er os selv, men en anden mere poetisk og sanselig version af os selv. Det er en vigtig pointe, at vi ikke fjerner os fra os selv gennem vores poetiske selv, men måske netop finder ind til dybere lag i os selv gennem denne metode. Vi er i vores poetiske selv hele tiden. Vi sover i vores poetiske selv, diskuterer, lærer, spiser og drømmer fra og i vores poetiske selv. Det muliggør en tilstand, man kunne kalde en sprække eller et mellemrum – et in-between – hvor vi kan frigøre uudforsket potentialet og nye måder at navigere i verden på. Et rum hvor der også er plads til mystik og det "unheimliche" og en mere ukendt at manifestere sig i verden på. Et rum hvor vi også kan undersøge potentialet i mørket og det ukendte. Nogen gange finder vi hjem gennem det uhjemlige.

Kan du uddybe din mission med Sisters Academy, hvordan du gerne ser eksperimentet udvikler sig i fremtiden?
Den dybe intention med Sisters Academy er at undersøge og udfolde potentialet i den æstetiske dimension i en mere sanselig og poetisk tilgang til verden. Hypotesen er, at det på mange måder vil medføre en mere bæredygtig navigation i verden. Gennem manifestationen er vi medskabere i en bevægelse, der stiller spørgsmålstegn ved det eksisterende og åbner nye muligheder gennem en mere sanselig og poetisk tilgang. Som det beskrives afslutningsvis i manifestet:

”We will do this

Movement: When you have a cause and create a vibration centered in a universe and manifested in events that inspire others, the world will move in an assured and desired direction.”

Tak.


Sister Academy – The Takeover
foregår fra 28.2-11.3 2016 på Nova Academy i Simrishamn.
For mere information: Sisters Hope, Sisters Academy og Facebook.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn - The Staff, 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Sisters Academy, The Takeover, Simrishamn, 2016

Sisters Academy: The Takeover, Simrishamn (installation view), 2016. Foto: Diana Lindhardt.

Skriv kommentarKøbenhavns Kunstskole
Kunstskolen Spektrum
Kunsthøjskolen på Ærø
Boesner kunstnerartikler
extremecomicbookmaturevideopornjapanesepornonlinegreengay.netfree-video-fuckinglivecam sexchathardcore-sex-videos.net