Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

03.11.2015 INTERVIEW

Anu Ramdas

Monokromet er en af modernismens hellige køer

I forbindelse med sin for nyligt overståede udstilling på c4 projects kaldet One and Three Monochromes er Anu Ramdas blevet interviewet omkring tematikker som spiritualitet, etnicitet og associationsmønstre.

AF c4 projects

c4 projects
Dybbølsgade 60, 1721 København V W: c4projects.dk
One and Three Monochromes
Anu Ramdas
16.10.2015 - 30.10.2015

Man kan sige om One and Three Monochromes, at du har bygget den op omkring en lang kæde af fænomener. Hvordan startede den kæde? 
Det startede med, at jeg scannede siderne af et horoskop, min mor havde fået lagt, uden mit vidende, i Delhi engang i 90'erne. Horoskopet er mit, det kortlægger perioden fra min fødsel og frem til 2051. Jeg scannede både forside og bagside, fordi jeg lagde mærke til, at skriften var ved at falme og jeg tænkte, at jeg måtte sørge for at lave en digital kopi til fremtiden. Da jeg kiggede på bagsiderne syntes jeg, at de for det første var meget smukke, og at de lignede pergamentpapir, med deres gulnede overflade. Det ledte mig videre til at læse om brugen af papir og hvad man havde brugt, før man havde adgang til dette, og kom frem til palimpsestet. Et palimpsest er et dokument, skrevet på dyreskind, hvor skriften enten er blevet skrabet eller vasket væk. Ordet palimpsest betyder, at skrabe ren og bruge igen, og det er kendetegnet ved palimpsester, at det netop er et materiale, der er blevet brugt til ét formål, og siden hen genbruges til et andet, men med sporene/resterne fra et tidligere brug. Det fik mig, af en eller anden grund, til at tænke på Robert Rauschenbergs Erased de Kooning Drawing.

Når man arbejder med personligt materiale (i dette tilfælde din tilknytning til Indien og dit livshoroskop), bliver man ofte spurgt om relevansen af den personlige historie. Hvad er dine tanker om det? 
Min erfaring er, at der faktisk er en forventning om, at man arbejder med udgangspunkt i sin personlige historie, hvis man som mig, har rødder i en ikke-vestlig kultur. Som kunstner, har det selvfølgelig været oplagt, at jeg positionerede mig udelukkende i forhold til diskurser, der drejer sig om migration, identitet og kulturel dobbelthed, men jeg har ikke lyst til eller behov for at blive kategoriseret som en etnisk minoritetskunstner. Mit blik på verden er selvfølgeligt formet af min kulturelle bagage, men jeg har i lange perioder valgt at bosætte mig og arbejde i Cairo, Beijing, Istanbul og Bukarest, hvor jeg har været optaget af nogle helt andre ting, end min egen baggrund. Jeg er ofte blevet spurgt om, hvad min personlige relation til disse steder er. Hvorfor? Igen fordi, der er denne forventning om, at jeg tager udgangspunkt i min biografi. Det har jeg så valgt at gøre, helt bogstaveligt talt, i denne udstilling, hvor jeg som sagt har brugt mit horoskop som et råmateriale, men med det formål at udslette det, og dermed i overført betydning transformere "biografien" til tre (næsten) hvide monokromer. 

Kan du uddybe hvilke tanker du gør dig om "hellige køer" i forhold til vestlig modernistisk kunsthistorie? Og hvilken rolle spiller "hellige køer" i samtidskunsten?
Monokromet er en af modernismens hellige køer. I år er det et hundrede år siden, at Malevich malede Black Square, og der har været en sand fejring af hans kononiserede sorte firkant, på et hav af udstillinger rundt omkring i verden. Udtrykket "at slagte en hellig ko" betegner typisk et politisk kompromis, men i en kunstnerisk sammenhæng kan det også betragtes som en form for ikonoklasme, jævnfør Robert Rauschenbergs Erased de Kooning Drawing, som er et af referencepunkterne i min udstilling. Men den hellige ko er jo også et helt konkret fænomen i Indien. Alle der har oplevet en indisk storby har observeret, hvordan disse fritgående køer, der hovedsageligt lever af plastikaffald, skaber kaos på vejene og sætter trafikken i stå. Det er et underligt skisma. Malevich havde en ambition om, at monokromet og suprematismen skulle lede til en ny form for spiritualitet, men projektet blev som bekendt afsporet. På same måde har det antibiotika, som man gav til de hellige indiske køer i begyndelsen af 90'erne, afsporet naturens balance, da det førte til ådselædernes massedød, hvilket igen fik konsekvenser for fødekæden. Jeg har med min udstilling forsøgt at skabe en form for metaforisk sammenhæng mellem disse forskellige fænomener, en kæde af associationer der berører evolutionen, den vestlige modernisme samt kulturelt betingede forestillinger om det spirituelle. 

Hvorfor har du valgt at udstille prints af de tre monokromer? (I modsætning til f.eks. at lave en video eller vise originalerne)
Fordi jeg er interesseret i medieringen, transformationen af et objekt eller en readymade til et billede. På den måde annullerer jeg også den konkrete mulighed for, at man rent fysisk kan vende siderne og skimte de rester af teksten, der er tilbage. 

Hvordan går du til værks, når du skriver presse til dine udstillinger?
Formidlingsteksten er en forlængelse af værkerne, en form for litterært appendiks fremfor en konkret redegørelse for, hvordan udstillingen skal opleves og tænkes. Jeg bestræber mig på, at formidlingsteksten har karakter af et værk i sig selv. Teksten til denne udstilling er inddelt i tre afsnit, tre punktnedslag i historien, der ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre: George-Louis Leclers The Natural History of Birds udgivet i 1793, Rauschenbergs Erased de Kooning Drawing fra 1953, samt ådselædernes udryddelse i Indien og nedskrivningen af mit horoskop i Delhi in absentia engang i 90'erne. Det er en spekulativ tilgang til tingene, som åbner for et væld af associationer og nye betydningsdannelser. 

Hvad sagde dit horoskop fra Delhi mon?
Det ved kun jeg. 

Er der nye projekter under udvikling?
Jeg åbner en soloudstilling på Danske Grafikere i foråret 2016 med udgangspunkt i nogle originale negativer, som jeg af omveje er kommer i besiddelse af. De har ikke tidligere været offentliggjort, og menes at være taget af Rakesh Sharma, den første indiske kosmonaut, der var med på Soyuz T-11 missionen til Månen, under det sovjet-indiske rumfartsprogram i 1984.

Anu Ramdas: One and Three Monochromes (installation view), 2015, 110 x 162 cm, Ink-jet print på enhanced matte papir.

Anu Ramdas: One and Three Monochromes (installation view), 2015, 12,5 x 20 cm, The Vulture af George-Louis Leclerc, 1793, kobber print.

Anu Ramdas: One and Three Monochromes (installation view), 2015, 110 x 162 cm, Ink-jet print på enhanced matte papir.

Anu Ramdas: One and Three Monochromes (installation view), 2015, 12,5 x 20 cm, The Vulture af George-Louis Leclerc, 1793, kobber print.

Anu Ramdas: One and Three Monochromes (installation view), 2015, Lysstofrør med orange filter.

Skriv kommentar