Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

05.09.2016 INTERVIEW
Christian Falsneas, Statens Museum for Kunst, Tusind Ansigter

Christian Falsnaes på Statens Museum for Kunst Foto: Frida Kuhn Nicolaisen.

Med modtageren i fokus - interview med Christian Falsnaes

Jeg møder Christian Falsnaes i den store indgangshal på Statens Museum for Kunst. Det er SMK Friday og både museet og haven vrimler med mennesker. Rundt om benene på os bevæger en række dansere sig rundt med langsomme bevægelser. “Har du din smarphone med?” spørger han. Det har jeg, og inden jeg har fået set mig om står jeg nede i skulpturgaden med min telefon i hånden og høretelefoner på. En stemme fortæller mig hvad jeg skal gøre og jeg adlyder. Det ser nok lidt mærkeligt ud, folk kigger i hvert fald på mig. Jo længere tid der går, jo mere flippet bliver det. Jeg krammer væggen, danser, råber, holder en fremmed i hænderne. Det er grænseoverskridende, men samtidig enormt rart og efterhånden lægger jeg ikke mærke til at folk kigger længere. Christian sidder i et hjørne og snakker med sin gallerist. Jeg ser over på ham og overvejer situationen. Har han lige gjort mig til sin performer? Er jeg hans værk nu?

Christian Falsnaes er født i København, men bor og arbejder til dagligt i Berlin. Han er uddannet fra Academy of Fine Art i Wien i 2011 og har siden da udstillet verden over. Bl.a. kan nævnes PSM (Berlin), Skånes Konstforening (Malmø), DREI (Köln) OSLO10 (Basel) 1646 (Haag) Juan & Patricia Vergez Collection (Buenos Aires) og Statens Museum for Kunst (København).

AF Frida Kuhn Nicolaisen

Du bor jo i Berlin arbejder mest i udlandet, og der er nok en del herhjemme der ikke kender dig så godt, så lad os starte lidt med at høre lidt om dig og din baggrund for at lave kunst?
Jeg er født i København, men flyttede til Zürich i 2003 hvor jeg boede et par år. Bagefter tog jeg til Wien hvor jeg gik på Akademie der Bildende Künste. Da jeg blev færdig flyttede jeg til Berlin hvor jeg bor og arbejder i dag.

Det er selvfølgelig svært at sige hvad der gør at man laver kunst eller hvad ens baggrund for det er, men jeg malede en del graffiti da jeg boede i København, og det er derigennem at jeg oprindeligt begyndte at interessere mig for kunst. Man kan se graffiti som en kombination af maleri og performance, og det er i høj grad de to medier, der har præget min kunstneriske udvikling. Jeg startede med maleri, men på et tidspunkt begyndte jeg at interessere mig mere for de omstændigheder som mine malerier blev til under, end det færdige resultat, og begyndte derfor at fokusere mere på process og kontekst. Derigennem opstod det performative element, der stadig er en vigtig del af min kunst.

Du er kendt for at inddrage publikum i dine værker. Hvorfor interesserer det dig?
Jeg tror på, at jeg ved at inddrage publikum, kan etablere en intim relation mellem kunst og betragter, som ofte er komplet fraværende. Der er et stort potentiale i udstillingsformatet som kulturelt og socialt ritual, men ofte bliver potentialet ikke realiseret, fordi publikums rolle ikke har nogen betydning. De fleste udstillingers fokus er på betydningen af de udstillede objekter i sig selv, mens jeg mener at udstillingens fokus i stedet bør være på de erfaringer, som den muliggør.

Jeg ser udstillingsformatet som et socialt rum, der har en afgørende betydning i samfundet. Kulturelle formater reflekterer og former det samfund de er en del af. Teatret i antikken og kirken i middelalderen spillede fx en grundlæggende rolle i udviklingen af de pågældende samfunds selvforståelse. På samme måde reflekterer udstillingen i dag det individualiserede og demokratiserede samfund mere end noget andet kulturelt format, fordi den er tilpasset de individuelle besøgende, som selv bestemmer hvornår de kommer, hvordan de bevæger sig, hvad de ser på og hvor lang tid de bliver. Derfor mener jeg også at kunsten har mulighed for at danne rammen om relevante sociale ritualer.

For at konstituere den relevans mener jeg at betragteren – publikum – bør være i centrum. Ellers vil adskillelsen mellem kunst og betragter føre til en grundlæggende desinteresse, der på sigt vil underminere kunstens betydning i samfundet.

Jeg forsøger at nedbryde afstanden mellem kunst og betragter ved at gøre den besøgende på udstillingen til en uadskillelig del af den kunst, der bliver udstillet. I stedet for at udstille resultatet af en interessant process, forsøger jeg at integrere den besøgende i en interessant process. Jeg ved fra mit eget arbejde med at lave kunst, at de erfaringer der er forbundet med den kunstneriske process har et transformativt potentiale, så hvorfor ikke inddrage publikum i udarbejdelsen af værkerne og aktivere det potentiale?

Når man f.eks. ser på performance som tradition, er det typisk kunstneren selv der er i fokus. Det er kunstnerens krop, identitet og historie, der er det primære materiale. Publikum kan så få lov til at stå udenfor og se kunstneren udvikle personlige erkendelser. Jeg synes ikke at jeg selv er så spændende, at alle skal falde i svime over at få lov til at kigge på mig. Jeg kan heller ikke se hvilken betydning det skulle have for publikum. Derfor forsøger jeg i stedet at gøre publikums krop, identitet og historie til det primære materiale. Traditionelt har kunstneren ageret som en slags surrogat for publikum, men jeg mener at den tilgang er overflødig i det før omtalte individualiserede demokratiske samfund, hvor publikum består af bevidste og aktive prosumers snarere end kirkegængere, der lytter passivt til præstens prædiken.

Fordi jeg gør publikum til mit primære kunstneriske materiale bliver deres reaktioner, følelser og adfærd også det primære indhold i mine værker. I stedet for at se på et værk der eksisterer uafhængigt af dig selv, ser du dig selv som det værk der bliver betragtet. Som deltager er du både den primære performer og det primære publikum og i bedste fald muliggør den konstruktion en kritisk selvrefleksion. 

Du er utrolig god til at vinde folk over på din side og få dem med på legen. Hvad tror du du gør, som giver folk lyst til at give slip og stole på dig?
Det er vigtigt at huske på at det ikke så meget er mig som person folk stoler på, men i høj grad den kontekst som mine værker optræder i. Folk går på udstillinger for at se kunst og er derfor som udgangspunkt åbne overfor det, der bliver præsenteret som kunst. Samtidig tror jeg, at mange besøgende på museer og gallerier i virkeligheden længes efter at blive talt med og blive involveret. De længes efter at opleve en kunst, der betyder noget for dem og relaterer direkte til dem og deres situation. Derfor mener jeg også at de folk der deltager, tager en bevidst beslutning, og jeg ser altid den individuelle beslutning som en vigtig del af mine værker.

Samtidig har jeg gennem årene udviklet forskellige metoder og strategier der højner sandsynligheden for at publikum deltager. Et af de elementer der spiller en stor rolle i forhold til publikums vilje til at følge det du kalder ”legen” er en høj grad af autoritet. Sandsynligheden for at en person følger en anvisning er langt større hvis anvisningen kommer fra en position med autoritet. Der er mange måder hvorpå man kan have eller konstruere autoritet i en given situation og en del af mine værker handler om netop de mekanismer, der konstituerer magtforhold. Om hierarkier og gruppedynamik i konstruerede sociale ritualer.

Ofte handler det om et bestemt sprog og en adfærd hos den person der giver anvisningerne, men autoriteten kan også blive uddelegeret til en neutral stemme, der kører over højtalere eller i høretelefoner, eller den kan blive understøttet af bestemte symbolske handlinger.

Igen er det ikke mig som person, der har en autoritet eller karisma, som gør at folk er villige til at følge mig, men mere nogen grundlæggende mekanismer i mine værker. Derfor er jeg også i stand til at uddelegere udførselen af dem. De fungerer på grund af den sociale struktur de konstruerer, mere end på grund af et aspekt ved min personlighed.

Dit nye værk til SMK er et eksempel på en aktiv inddragelse af publikum. Synes du der er forskel på hvordan den slags bliver modtaget i Danmark frem for Berlin?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Min erfaring er at mine værker fungerer overalt hvor jeg viser dem. Nu er Danmark og Tyskland jo både geografisk og kulturelt rimelig tæt på hinanden, men også når jeg har udstillet i eksempelvis Sydamerika har jeg en fornemmelse af at publikums adfærd følger nogen grundlæggende mønstre. Til gengæld synes jeg at der kan være stor forskel på diskussionen omkring dem. I Tyskland er der en meget ophedet diskurs og folk er generelt meget kritiske overfor autoritære tendenser og massebevægelser. Derfor har der ofte været heftige diskussioner omkring mine udstillinger, og min kunst er i tysk sammenhæng ofte blevet sat ind i en en politisk og socialkritisk tradition som jeg ikke endnu har oplevet på samme måde i Danmark.

Du åbnede Københavns nye internationale kunstmesse CODE Art Fair med en performance. Hvad er dit indtryk af messen?
Jeg er en stor fan af kunstmesser og mener at messen som udstillingsformat er håbløst undervurderet. Jeg har selv haft nogen af mine bedste udstillingserfaringer på kunstmesser.

Derfor glædede jeg mig også rigtig meget til at deltage på CODE, som jeg synes er et rimelig ambitiøst initiativ, og jeg havde også selv en ret god oplevelse. Det var super sjovt at hænge ud med en masse venner fra udlandet i København og der var generelt en ret god stemning. Jeg synes også at messen fungerede fint som udstilling, selvom der måske var lige lovlig meget maleri og jeg godt kunne have tænkt mig lidt flere stande der eksperimenterede mere med formatet. 

Tak

Christian Falsnaes, CODE Art Fair, Rise

Christian Falsnaes: Rise, 2016, CODE Art Fair. Foto: CODE Art Fair.

Christian Falsnaes, CODE Art Fair, Rise

Christian Falsnaes: Rise, 2016, CODE Art Fair. Foto: CODE Art Fair.

Christian Falsnaes, CODE Art Fair, Rise

Christian Falsnaes: Rise, 2016, CODE Art Fair. Foto: CODE Art Fair.

Christian Falsnaes, Marianne Torp, smk fridays,

Christian Falsnaes i samtale med Marianne Torp om værket Tusind Ansigter til SMK Fridays Foto: Frida Kuhn Nicolaisen.

Christian Falsnaes, Statens Museum for Kunst, Tusind Ansigter

Christian Falsnaes: Thousand Faces, 2016, Statens Museum for Kunst. Foto: Magnus Kaslov.

Christian Falsnaes, Statens Museum for Kunst, Tusind Ansigter

Christian Falsnaes: Thousand Faces, 2016, Statens Museum for Kunst. Foto: Magnus Kaslov.

Christian Falsnaes, Statens Museum for Kunst, Tusind Ansigter

Christian Falsnaes: Thousand Faces, 2016, Statens Museum for Kunst. Foto: Magnus Kaslov.

Christian Falsnaes, Statens Museum for Kunst, Tusind Ansigter

Christian Falsnaes: Thousand Faces, 2016, Statens Museum for Kunst. Foto: Magnus Kaslov.

Christian Falsnaes, Statens Museum for Kunst, Tusind Ansigter

Christian Falsnaes: Thousand Faces, 2016, Statens Museum for Kunst. Foto: Magnus Kaslov.

Christian Falsnaes, Statens Museum for Kunst, Tusind Ansigter

Christian Falsnaes: Thousand Faces, 2016, Statens Museum for Kunst. Foto: Magnus Kaslov.

Christian Falsnaes, ELIXIR, PSM,

Christian Falsnaes: ELIXIR (installation view), 2011, PSM, Berlin.

Christian Falsnaes, Front, Art Basel Miami Beach

Christian Falsnaes: Front (installation view), 2014, Art Basel Miami Beach.

Christian Falsnaes, Moving Images, Hamburger Bahnhof

Christian Falsnaes: Moving Images, 2015, Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, Berlin.

Christian Falsnaes, Justified Beliefs, Art Basel Statements, PSM

Christian Falsnaes: Justified Beliefs, 2014, Art Basel Statements with PSM.

Christian Falsnaes, Moving Images, Hamburger Bahnhof

Christian Falsnaes: Moving Images, 2015, Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, Berlin.

Christian Falsnaes, One, DREI,

Christian Falsnaes: One, 2013, DREI, Cologne.

Christian Falsnaes, One, DREI,

Christian Falsnaes: One, 2013, oil on canvas.

Skriv kommentarKøbenhavns Kunstskole
Krabbesholm Højskole
Kunsthøjskolen på Ærø
Lilith Performancestudio
TAl R - Glyptoteket
Kunstskolen Spektrum