Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

05.11.2015 CPH:DOX 2015 INTERVIEW

Lena Ditte Nissen, 2015.

Lena Ditte Nissen: anóme

Danish Artists Film/Video samler fem nye film- og videoværker af danske kunstnere. Filmene vises på CPH:DOX den 12. og 15. november. Kopenhagen bringer interviews med de fem danske kunstnere løbende over festivalperioden. Den første kunstner i rækken er Lena Ditte Nissen, som bidrager til Danish Artists Film/Video med værket anóme.

AF Kathrine Børlit

Hvordan vil du beskrive dit bidrag til CPH:DOX 2015?
anóme er en eksperimentalfilm, som bunder i min interesse for andre mulige og umulige virkeligheder end den, jeg oplever her i Europa. Billederne, man ser i filmen, er optaget i Syd-Kina og Panama. Begge steder besøgte jeg folkestammer, som er matrilineart organiserede, dvs. den ældste datter arver efter moderen, manden flytter til kvinden efter brylluppet osv. Set i bakspejlet havde jeg sikkert en forvrænget vestlig forestilling om, hvordan disse steder ville se ud, hvordan det ville føles at være der, hvilken rolle kvinden indtager i disse fremmeder steder, hvor det i sidste ende selvfølgelig var mig selv, der var den mest fremmede. 

I filmen prøver jeg at gengive noget af det, jeg oplevede. Det gør jeg ved at vise, hvad jeg så og hørte - men også ved ikke at vise det, ved at fratage betydning. Det er noget, jeg er meget interesseret i - hvordan omgås vi mødet med "the other" og hvordan kan vi som kunstnere prøve at tale om det, drage emotionelle og æstetiske konklusioner ud fra oplevelser i og med "det fremmede" - især i dag, hvor jeg kan søge på hvert eneste sted på jorden og se det oppefra på min computerskærm. Min metode i anóme er at reducere de visuelle indtryk. Objektive afbilleder er jeg mindre interesseret i end subjektive verdener; og de er altid begrænset igennem deres indskrænkede syn, som gør, at man aldrig vil kunne hverken se, forstå eller forklare alt det, man møder. Det er så at sige mine egne begrænsninger som jeg er tiltrukket af. 

På hvilken måde arbejder du i krydsfeltet mellem filmisk dokumentation og kunst?
Dokumentariske billeder er mit materiale. Hvis jeg sammenligner mit arbejde med klassiske billedkunstneriske discipliner, så er de bevægede billeder min marmor, min farve, mit træ. Jeg samler billeder og sætter dem sammen ligesom i en collage, med den forskel, at jeg også leger med en faktor, der hedder tid. Min fascination ligger i hvor mange muligheder jeg har for at aflæse et billede - og i og med at jeg inddrager lyd og tekst, kan jeg give verden, som man objektivt kan se den i bevægelse, en ny mening og kommentere på den. 

Det, som jeg er optaget af ved dokumentariske billeder, er differencen, som findes mellem dem og mig. Hvor er grænsen? Hvad og hvor er det, jeg ser og mærker, og hvor og hvad er jeg i forhold til det. Hvad er det, der ligger imellem. Det er forskellen, som fortæller os noget, der kan definere nye rum og muligheder. 

Hvad synes du filmen son medie kan bruges til i kunsten?
For mig er det ofte små og korte øjeblikke, som er afgørende for realiseringen af mine værker. Ved at gøre brug af bevægede billeder i mange af dem, holder jeg fast i momenter, der forgår - men de kan stadig gentages igen og igen. Film er et medie, som kan forandre et helt rum på den måde, at det rykker ind i en poetisk tid. Og selv om den også forgår, så er det som om, at den er taget ud af den reelle tid; for mig føles det som om den giver mere plads. Bevægede billeder imiterer livet, de forsvinder. Det er ikke ment melankolsk - tværtimod. Muligheden for at gentage det flygtige, og bruge det som udgangspunkt såvel som løsning, finder jeg stadig forbavsende og inspirerende. I min opfattelse er det det signifikante ved film, det den kan i forskel til andre medier. Det flygtige er det eneste, som gentager sig - altid.

Tak.

For mere læsning om Lena Ditte Nissen og hendes praksis, se her

Lena Ditte Nissen: anóme (film still), 2015.

Skriv kommentar