Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

08.06.2015 GUIDE

Carsten Höller: Graphic Works (installation view), BORCHs Butik, 2015.

Guide til Copenhagen Photo Festival 2015

Copenhagen Photo Festival er blevet skudt godt igang. I den forbindelse bugner København med spændende udstillinger, der alle på den ene eller anden måde tager udgangspunkt i fotografiet. Kathrine Børlit guider her til otte af dem og anbefaler, at man besøger BORCHs Butik, Det Nationale Fotomuseum, Galleri Christoffer Egelund, Fotografisk Center, Projektrum VERA, Danske Grafikeres Hus, Sydhavn Station og Bredgade Kunsthandel.

AF Kathrine Børlit

BORCHs Butik
Bredgade 22, kld, 1260 København K: nielsborchjensen.com 
Carsten Höller
Graphic Works
23.05.2015-04.07.2015

Carsten Höllers udstilling i BORCHs Butik er resultatet af et længere samarbejde mellem kunstneren og Niels Borch Jensen. Samarbejdet, der har stået på siden 2004, har især været centreret omkring skabelsen af diverse fotogravure editioner. Det er disse editioner, der nu kan opleves i BORCHs Butik. Her kan man som beskuer se Carsten Höllers store interesse for fugle og krydsninger af forskellige fuglearter. Således er motiverne præget af unikke krydsavlede finker - de første og de sidste af deres slags, da fuglene er sterile. Ligeledes er der også billeder af forskellige insekters puppestadier og deres metamorfoser og tilblivelser til helt andre væsener. Det er for Carsten Höller det smukke i det unikke og forandringen, der er i spil. Kunstneren opfanger en stemning i mange af værkerne i kraft af konteksten, hvori finkerne opleves. Deres unikke eksistenser syner både smukke og melankolske. På mange måder dokumenterer Carsten Höller finkernes liv og skaber derigennem et efterliv for de fugle, der ikke selv kan videregive deres arv. Carsten Höller har en baggrund som forsker, og samspillet mellem den biologiske videnskab og kunsten er meget tydelig i denne udstilling. 


Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på (installation view), Det Nationale Fotomuseum, 2015. Foto: Kathrine Børlit Nielsen

Det Nationale Fotomuseum
Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K: kb.dk
Joakim Eskildsen
En verden jeg kan tro på
22.05.2015-31.01.2016

En verden jeg kan tro på er titlen på udstillingen af Joakim Eskildsen, der lige nu vises på Det Nationale Fotomuseum, der holder til på Det Kongelige Bibliotek. I en verden jeg kan tro på kan man som beskuer få indblik i Joakim Eskildsens proces i skabelsen af fotografiet fra den første optagelse til det færdige værk. Joakim Eskildsens kunst tager udgangspunkt i ønsket om at vise den del af verden, han selv gerne vil se og den verden, han selv har tiltro til. Det er en verden af stor skønhed midt i en ellers umiddelbar sorg. Eskildsen har taget billeder af alt fra fattigdom til masseflugt til naturkatastrofer samt hans egen hverdag. Billederne er fulde af fortællinger. Det er forskelligartede scener, der spænder mellem alt fra landskab til middelklassestue til et gadebillede præget af fattigdom. Det æstetisk smukke udtryk mødes med en sorgfuld stemning. Gennem den sorg og melankoli, der hersker i mange af billederne, kan man ane et håb, der er i Joakim Eskildsens værker - det er disse glimt af lys og håb, der er årsag til, hvofor kunstneren har valgt disse motiver i første omgang. Det er disse glimt, der er fællestræk ved udstillingens mangeartede fotografier, der spænder over rigtigt mange forskellige serier af kunstneren.    


If it's fixed, break it (installation view), Galleri Christoffer Egelund, 2015. Foto: Kathrine Børlit Nielsen.

Galleri Christoffer Egelund
Bredgade 75, 1260 København K: christofferegelund.dk
Asbjørn Skou, Jesper Rasmussen, Kim William Catton, Ditte Knus Tønnesen, Jakob Hunosøe
If it's fixed, break it
06.06.2015-20.06.2015

Gruppeudstillingen If it's fixed, break it på Galleri Christoffer Egelund består af kunstnerne Asbjørn Skou, Jesper Rasmussen, Kim William Catton, Ditte Knus Tønnesen og Jakob Hunosøe. De fem kunstnere arbejder med alle med fotografiet på hver deres måde. De forskellige udtryksformer strækker sig fra det abstrakte til det mere konkrete, til den traditionelle fotografiske tilblivelsesteknik til den eksperimenterende, ukonventionelle metode. Således er det et mangefacetteret udtryk, der kommer frem med gruppeudstillingen, hvor også motiver differerer fra hinanden. Det samlede fællestræk mellem de fem kunstnere er deres interesse for konstruktionen og udfordringen af, hvordan vi normalt forstår det traditionelle fotografi. Dette er ikke blot i tilvejebringelsen af fotografiet men også i måden, hvorpå resultatet udstilles. Således er der nogle fotografiske værker, der er omdannet til skulptur, mens andre er udstillet på små lystavler. Det er alle fotografier, der på den ene eller anden måde rekonstruerer og misrepræsenterer virkeligheden, og som følge deraf er beskueren nødsaget til at revurdere det første umiddelbare indtryk. 


Jette Bang i dialog (installation view), Fotografisk Center, 2015. Foto: Kathrine Børlit Nielsen

Fotografisk Center
Bygning 55, Staldgade 16, 1699 København V: photography.dk
Jette Bang, Angu Motzfeldt, Jukke Rosing, Inuuteq Storch
Jette Bang i dialog
05.06.2015-16.08.2015

I 1936 rejste Jette Bang som 22-årig til Grønland for første gang. På det tidspunkt var de fleste fotografiske repræsentationer af landet præget af polarforskernes intention om kortlægning. Jette Bang ønskede en anden tilgang til landet og dets folk og fotograferede dem på andre vilkår. Således blev der givet en anden vinkel, og i Jette Bangs værker er det grønlandske folk ikke blevet repræsenteret som fremmede eller udefrakommende. Hendes repræsentation var til dato en af de mest respektfulde nogensinde set. Fotografierne er præget af kvinder med deres børn og det almindelige hverdagsliv. Billederne tager præg af noget personligt og intimt og mister altså fuldkomment den videnskabelige karakter, der indtil da havde hersket omkring repræsentationen af landet. I udstillingen Jette Bang i dialog på Fotografisk Center bliver fotografierne af Grønland sat i relation til nyere værker af yngre grønlandske fotografer. Det er i denne sammenhæng, at det æstetiske udtryk bliver samlepunkt for hele udstillingen, og fokus lander på Jette Bangs fotografiers æstetiske kvaliteter, der går i relation til senere generationers værker. De tre unge grønlandske kunstnere, udstillingen viser, er Angu Motzfeldt, Jukke Rosing og Inuuteq Storch. Således er perspektivet sat i samtidskunstens retning, og derigennem kan man opleve et møde mellem ældre og nyere fotografi.


Vi blev spurgt, og vi sagde ja! (installation view), Projektrum VERA, 2015. Courtesy: Projektrum VERA

Projektrum VERA
Åboulevarden 9C, 1635 København V: veraskole.dk
Mads Kristian Frøslev, Emilie Iman, Andrea Lindeneg, Nicolai Gottlieb, Christine Due Jacobsen, Stine Marie Sonne, Laura McQueen
Vi blev spurgt, og vi sagde ja!
05.06.2015-12.06.2015

Projektrum VERA er lige nu rammerne for en udstilling af otte elever fra VERA Skole for Kunst og Design. De har alle faget Billedkunst A, og det er i direkte forbindelse med Copenhagen Photo Festival 2015, at udstillingen Vi blev spurgt, og vi sagde ja! er kommet i stand. Af netop denne årsag er det påfaldende, at mediet fotografi ikke er gennemgående i udstillingen. Til gengæld er der tegning, animation og diverse installationer og skulpturer. Udstillingen er en stærk kommentar til fotografiets status og tilstand i samtidskunsten. Mens værkerne alle tager afsæt i fotografiet som inspiration, er mediet ikke stærkt repræsenteret på udstillingen. For som de udstillende kunstnere siger: "Vi er otte ellers intelligente unge kunstnere, der er helt i tvivl om, hvad fotos er." Fotografiet som medie er efterhånden blevet udarbejdet og udviklet på så mange tænkelige måder, at grænserne for, hvad der er fotografi, og hvad der ikke er, er gået i opløsning. Det er efterhånden ikke muligt at fastsætte en egentlig teknik eller tilblivelsesform for fotografiet, og det bliver udstillingen netop en klog kommentar på. 


I don't think what you are saying is rational (installation view), Danske Grafikeres Hus, 2015.

Danske Grafikeres Hus
Sølvgade 14, 1307 København K: danskegrafikere.dk
Kristina Bengtsson, Kevin Malcolm
I don't think what you are saying is rational
29.05.2015-21.06.2015

Kristina Bengtsson og Kevin Malcolms udstilling i Danske Grafikeres Hus viser både fotografiske og skulpturelle værker. Alle værkerne er nye og går i dialog med hinanden. Udstillingstitlen er  I don't think what you are saying is rational, og idéen bag er at udfordre den oprindelige tanke om, hvad der henholdsvis er privat og offentligt rum. Udstillingen rummer rigtigt mange forskellige kommunikative udtryk. Foruden skulptur og fotografi er der også tekstmateriale til rådighed for beskueren. Beskueren bliver udfordret af sproget, der skabes de forskellige udtryk mellem, og psykoanalytiske, fiktive og kollektive ubevidste erindringer smelter sammen og udforskes. Det er de diskrete sammenhænge mellem åbenlys kommunikation og ubevidst erindring og norm, der er i spil. Kristina Bengtsson og Kevin Malcolms udstilling udfordrer og efterforsker måden, hvorpå mennesker griber ud efter hinanden, og erkendelsen af at man aldrig til fulde opnår en fuldkommen kommunikation og perfekt forståelse af hinanden lurer lige for. 


Imitation af effekter (installation view), Sydhavn Station, 2015. Courtesy: Sydhavn Station

Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1, 2450 København SV: sydhavnstation.info
Pernille With Madsen, Sonja Lillebæk Christensen, Camilla Rasborg
Imitation af effekter
30.05.2015-28.06.2015

Udstillingen Imitation af effekter kan lige nu opleves på Sydhavn Station. Det er de tre billedkunstnere Pernille With Madsen, Sonja Lillebæk Christensen og Camilla Rasborg, der står bag. Udstillingen tager afsæt i følelsen af desorientering og svimmelhed. Der er en åben dialog de tre kuntnere mellem, og forsøget med udstillingen er at vise de tre forskellige karakteristikker for de tre kunstnere, samtidigt med at disse egenskaber skal forbindes til et samlet æstetisk udtryk. Idéen er, at kunstværkerne skal tage form efter hinanden som følge af den åbne dialog i udstillingen. Udstillingen er præget af forskellige medier som video og installation. Værkerne skal alle forstærke den desorienterede fornemmelse, kunstnerne ønsker at få frem i beskueren. Udstillingen har også en række plakater, der på meget tydelig vis materialiserer idéen bag - nemlig en sammenfletning af egenskaber og udsagn, der i sidste ende går op i en højere samlet enhed.  


Francesco Galli: In Search of Identity - My city and the mountain, Bredgade Kunsthandel, 2015. Foto: Kathrine Børlit Nielsen.

Bredgade Kunsthandel
Bredgade 69, 1260 København K
Francesco Galli
In Search of Identity - My city and the mountain
29.05.2015-20.06.2015

I Bredgade Kunsthandel kan man lige nu opleve fotografiet i dets klassiske sort/hvide æstetiske univers. Kunstneren bag er Francesco Galli, og udstillingen centrerer sig om temaet landskab - både det naturlige og det urbane. Francesco Gallis fotografier i udstillingen In Search of Identity - My city and the mountain er billeder af kunstnerens fødeby Viterbo i Italien. Billederne er taget mellem 2007 og 2014. Byens fragmenter fra bl.a. middelalderen og 2. verdenskrig er synlige og fremstår side om side sammen med samtidens tegn og udvikling. Byen var ramt af massive bombeangreb under 2. verdenskrig og har efter dens genopbygning været præget af identitetstab. Byen og dets indbyggere har mistet evnen til at kommunikere med hinanden og byens rum. Dette har skabt en fremmedgjorthed by og indbyggere mellem. Dog er det for Francesco Galli åbenbart, at menneskene skal genfinde byen og hinanden via naturen, der omgiver Viterbo. Projektet, der har været undervejs i syv år, tager karakter af menneskets relation til landskabet. Både det naturlige og urbane landskab bliver en forudsætning for menneskets levevilkår. 

 

 

Skriv kommentar