Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

27.03.2019 INTERVIEW
Alexander Tovborg. Troens Ridder

Alexander Tovborg Foto: Torben Zenth.

En troens ridder

28. marts 2019 har Andreas Johnsens film Troens Ridder premiere i Grand Teatret som en del af CPH:DOX. Gennem filmen følger vi Alexander Tovborg gennem 4 1/2 år, hvor vi er med rundt til atelieret, til fernisering, i Prometheus grotte 9-timers tur fra Tbilisi, til barnefødsel, i den lille have bag Galleri Nicolai Wallner blandt meget andet. Et intimt indblik i hans liv og praksis.

Kopenhagen fik op til premieren mulighed for at møde Alexander og få uddybet nogle af de spørgsmål filmen også rejser. Ta' med os på en tur til Alexander Tovborgs atelier og hør nærmere.

AF Patricia Stokholm, Torben Zenth


Alexander Tovborg. Troens Ridder

Hvad er troens ridder?
Idéen om en ridder for mig er meget konkret. En ridder er én som udfører en opgave: går i krig, kæmper for noget. Hvad vil det sige at kæmpe for noget? Der er en talemåde, som knytter sig til, man siger ”det vil jeg gerne kæmpe for”. Man kan kæmpe for det verbalt, fysisk eller som jeg selv i kunsten - det som jeg selv kan bedst. 

Jeg kæmper for en billedlig frihed, en billedlig alvor. Man har et ansvar for at være med til at bidrage til en bedre verden, og det ansvar lever jeg op til gennem skabelsen af– og med min kunst. Man kan oplyse - informere om hvordan verden er for én selv og har udviklet sig, så man kan bruge sine erfaringer hen imod noget konstruktivt, samlende og progressivt. For at skabe et grundlag der peger fremad med erfaringerne, der ligger bag os.

Hvad betyder 'Troens Ridder' filmen for dig?
Jeg er utrolig glad for filmen. Jeg er også stolt over den. Jeg kan godt lide, der er en film om én der søger, et ægte menneske, der leder og prøver at forbinde. Det kan jeg ikke andet end at være stolt over. Jeg ville blive utroligt glad, hvis folk så filmen og kunne se noget af dem selv - hvis de kunne se, at det ikke handlede om mig, men handlede om alle os. Den tager jo bare udgangspunkt i mit liv, men det liv er allerede levet mange gange før, igennem andre mennesker. Det er et nedslag i menneskets væren, søgen og stræben.

Vi har filmet i fire og et halvt år og startede med at filme tilblivelsen af mit værk til en udstilling, jeg lavede på GL STRAND for tre år siden: Værket Troens ridder, der forestiller Noas ark som hoppeborg. Andreas tog med på mine rejser og tog del i min søgen efter det religiøse. Det blev til mange rejser og mange møder, som har været vigtige for mig i udviklingen af min praksis. Filmen afspejler den udflydende grænse mellem mig som kunstner og privatperson og viser konkret dét at være draget af sit kald som kunstner, og det ansvar jeg føler hører til dét at skabe, og rollen som privatperson. Det er en svær balancegang, der har medført op- og nedture.

Hvorfor begyndte du at prædike?
I starten kom det fordi jeg følte jeg havde noget på hjerte. Jeg tror udgangspunktet var at jeg følte at jeg havde en gave for at prædike, at jeg kunne tale. Jeg kunne tale for større grupper, jeg kunne tale med ting på hjertet, og jeg kunne tale ud fra noget, som folk kendte til og havde en mening om. Sådan har jeg det også med maleri.

Jeg ser mig selv, også som maler. Jeg har altid interesseret mig for, når maleriet går ud i rummet og bliver levende. At de ting jeg beskæftiger mig med bliver levende gennem mig i rummet. Det har jeg altid syntes var spændende. Maleriet er meget statisk, det står stille. Og hænger stille. Det kan jeg også godt lide, men jeg kan også godt lide, når historien opstår og bliver levende nu og her, lige nu, med os. Så bliver billedet fysisk og levende gennem handlingen.

De prædikener jeg har lavet er en måde for mig at gøre en historie fysisk igennem dét tema, jeg arbejder med, og sådan er det også med mine malerier. Historien kan gestalte sig i mig og blive mig igennem den handling, jeg gør, og de ting jeg siger eller maler.

Med grådighed fx lod jeg mig besætte af grådigheden, blive grådigheden, dæmonen mammon, som et medie hvor jeg giver slip på mig selv og taler igennem grådighed, grådighed i frit flor, en aggressiv grådighed, som ikke havde nogle grænser i de minutter hvor jeg var grådigheden, 100% grådighed. Og med Jeanne d’Arc-udstillingen hos Nicolai Wallner blev jeg til Jeanne d’Arc. Jeg blev besat af hende på en måde, hvor hun gik ind i mig. Hun var i mig, og hun talte gennem mig.

Din søgen efter det religiøse, hvordan bruger du det i din praksis?
Jeg har altid opsøgt ritualet, det kommer af min egen længsel efter at mærke religion. Det startede i en protestantisk kirke, og så blev den protestantiske kirke til en katolsk kirke. Så blev det til buddhistiske templer, synagoger, moskeer, til medier og teosofiske forsamlinger, til nyetablerede trossamfund og vidner af religiøse åbenbaringer, for at vise alles tro udadtil kan man sige. Og for at forbinde forskellige trosretninger og kulturer, vise at man kan være forskellige og alligevel høre sammen. Dét at tro er at høre sammen, det findes bare i mange institutionelle former, og dem kan vi bryde med.

Jeg bruger indtryk fra oplevelser, ceremonier og ritualer, jeg selv har været en del af, til at udtrykke de ting jeg har på hjerte. Jeg bruger dem til at skabe i min praksis ved at skabe ud fra dem.

Man re-enact’er noget, fx. den sidste nadver, når man går til alter og får Jesu blod og legeme. Helt fysisk og kropsligt, man drikker blod og spiser krop. Sådan er det også med Voodoo, voodoo er også meget fysisk: Man ofrer dyr for at få blodet ned på en ting, så tingen kan få liv igennem ofringen. Man giver noget liv ved at et andet liv bliver taget. Så kan dét noget leve videre, dyret dør, men lever videre i denne her ting, som bliver en levende ting. Jeg opsøger, oplever og mærker med min krop, og det er ud fra dét, jeg skaber.

Tak

Skriv kommentar