Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

22.04.2013 INTERVIEW

Amalie B. Lunøe på Green Is Gold. Foto: Maria Märcher Schumann. Courtesy: Green Is Gold.

Den strukturerede sandhed

Hvordan finder man den frie tanke frem, og glemmer vi at se helheden for at forstå detaljen? I Amalie B. Lunøes nye arbejde, der vises på Green Is Gold i indre København, undersøger hun det strukturerede miljø, der konstant omgiver og former vores eksistens.

Amalie B. Lunøe er uddannet fra The Glasgow School of Art, Skotland i 2009. Udstillingen løber til og med 20. april 2013.

AF Ditte Knus Tønnesen

Man bliver mødt af en stram minimalisme, når man træder ind i rummene, hvor de fire værker er nøje placeret og skabt ud fra få materialer; krydsfinér, glas, spejl, blæk og papir. Samlingerne af de mindre tegninger, der tilsammen skaber to store hele; de to skulpturer - én stående, én liggende, samt brugen af rummene, virker meget kontrolleret. Selv vinduerne er lukket til. Hvad har din hensigt været?
Idet hele udstillingen handler om det forudbestemte, f.eks. alt det man har med sig fra fortiden, som nødvendigvis også præger én i nuet, er det et helt bevidst og kontrolleret valg at lukke vinduerne til. Jeg ønsker at skære omgivelserne fra, så rummet kan stå i en mere ren kontekst og ikke i direkte forbindelse med udsigten over til f.eks. bageren på den anden side af gaden.

Installationen af værkerne har til formål at kommunikere en sammenhæng samt gøre den hurtige sammenligning lidt længere. De to værker Mind Over Body, Body Over Mind I & II er derfor blevet skilt ad, således at de på én og samme tid kan virke både identiske og forskellige, alt efter om man tager som udgangspunkt, at indholdet er ens og udtrykket forskelligt, eller at indholdet er forskelligt og udtrykket ens. Så i og med at man som beskuere skal bevæge sig fra det ene rum til det andet, når man altså undervejs at favorisere det ene frem for det andet, inden man når frem og tilbage.

I udstillingstitlen Everything Structured refererer du til både strukturalistiske og post-strukturalistiske måder at tænke på. Og i værkerne Mind Over Body - Body Over Mind I & II fralægge du dig den bevidste viden i det ubevidste. Men kan man det?
Jeg har været utroligt inspireret af tankerne omkring det frie individ. Jeg tror, vi alle kan genkende situationer, hvor man pludselig spørger sig selv, hvorfor man nu engang handler som man gør, og hvor ens præferencer egentlig kommer fra? Vi er jo i dag klar over, at ens omgivelser og opvækst præger én, og det jeg har haft interesse i er om man i nogen som helst grad kan frarive sig denne indflydelse, om end bare en anelse? Det udgangspunkt jeg tager i strukturalisme handler kort fortalt om at afsløre den konstruktion som vores relationer og omgivelser bygges på, med en udvikling af det vi kender som individer. Det er denne problematik, jeg undersøger i værkerne Mind Over Body, Body Over Mind I & II, idet jeg forsøger at fralægge mig min indprentede viden og lade kroppen tage over.

Du nævnte tidligere til mig, at du har benyttet dig af nogle benspænd i arbejdsprocessen i form af begrænset og fundet materiale, som du ikke har måtte ændre f.eks. størrelsen på. Hvad opnår du ved at påføre et sådant direktiv på din arbejdsproces?
I de to skulpturer, der er lavet med fundne materialer, vælger jeg at bruge glas elementerne som jeg fandt dem og altså ikke ændre på deres fysiske størrelse. Herved sætter jeg automatisk både et benspænd for mig selv, og jeg får også en frihed. Friheden består i, at jeg bygger skulpturen med og omkring disse fundne enheder, og derfor opstår der på én og samme tid noget utroligt kontrolleret, da jeg må forholde mig til de givne mål, men processen herfra er jo til dels stadig ukontrolleret. Man kan måske sige, at jeg vælger mig en "papir" størrelse.

Spørgsmålet bliver nok snarere, om jeg havde valgt at bibeholde størrelserne på glasset, hvis ikke de netop havde ført mig videre i udviklingen af arbejdet. Så om der her er tale om et fund, der passede ind i min bevidste/ubevidste struktur, er spørgsmålet.

Det arbejdede jeg videre med i de 132 tegninger, der udgør Mind Over Body, Body Over Mind I & II. Her bestemte jeg mig for én papir størrelse, én slags blæk og én bestemt størrelse pensel. Derefter forsøgte jeg at frigøre mig fra alt det, der måtte forudbestemme mine handlinger. Dette er selvfølgelig ret abstrakt og kommer tæt ind på en form for meditation, da processen i at forsøge at frigøre sig og ikke tænke, men blot udføre, er både ubevidst enormt kontrolleret og bevidst meget ukontrolleret. Ligeså snart man bliver klar over, at man har "opnået det" er det væk igen.

Tak.

Amalie Bønnelycke Lunøe: Mind Over Body, Body Over Mind I, 2013, 115,5 x 88,5 cm, Blæk på papir. Courtesy: Green is Gold.

Amalie B. Lunøe: Everything Structured, 2013. Installation view. Courtesy: Green is Gold.

Amalie Bønnelycke Lunøe: Docile Bodies I, 2013, 135 x 75,5 x 36 cm, Krydsfiner, fundet glas, fundet spejl, træ. Courtesy: Green is Gold.

Amalie Bønnelycke Lunøe: Docile Bodies I , 2013, 135 x 75,5 x 36 cm, Krydsfiner, fundet glas, fundet spejl, træ. Courtesy: Green is Gold.

Amalie Bønnelycke Lunøe: Docile Bodies II , 2013, 92 x 52 x 37 cm, Krydsfiner, fundet glas, fundet spejl, træ, blæk. Courtesy: Green is Gold.

Amalie Bønnelycke Lunøe: Docile Bodies II , 2013, 92 x 52 x 37 cm, Krydsfiner, fundet glas, fundet spejl, træ, blæk. Courtesy: Green is Gold.

Amalie Bønnelycke Lunøe: Mind Over Body, Body Over Mind II, 2013, 115,5 x 88,5 cm, Blæk på papir. Courtesy: Green is Gold.

Amalie Bønnelycke Lunøe: Mind Over Body, Body Over Mind II, 2013, 115,5 x 88,5 cm, Blæk på papir. Courtesy: Green is Gold.

Amalie B. Lunøe: Everything Structured, 2013. Installation view. Courtesy: Green is Gold.

Skriv kommentar