Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

31.03.2015 3PICKS

Ditte Knus Tønnesen: Almighty Twice Between Primary, 2015, 122 x 122 / 119 x 103 cm, Fotografisk emulsion og lak på bambusfinér. Foto: Ditte Knus Tønnesen.

3 PICKS uge 14

I denne uge er undersøgelsen af grænsefelter og deres repræsentation i kunsten i fokus. Kathrine Børlit Nielsen anbefaler, at man besøger Gether Contemporary, Den Frie Udstillingsbygning og Galleri Nicolai Wallner, der med tre meget forskellige udstillinger alle stiller skarpt på kunstens formåen, samt måden hvorpå grænser via kunsten både synliggøres og opløses.

AF Kathrine Børlit Nielsen

Gether Contemporary
Flæsketorvet 77-79, 1711 København V, W: gethercontemporary.com
Dissolving Boundaries
Ditte Knus Tønnesen
21.03.2015 - 09.05.2015


Ditte Knus Tønnesens udstilling på Gether Contemporary tager som udstillingstitlen rigtigt nok afslører fat i opløsningen af grænseflader. Med et kunstnerisk virke, der tager udgangspunkt i fotografiet, arbejder Ditte Knus Tønnesen med forskellige materialiteter og overflader. Med en teknik der lader flydende fotoemulsion skabe billeder på beton, MDF, bambus og poppel udfordrer kunstneren, hvordan man oprindeligt tænker fotografiet og resultatet bliver en ny opfattelse af fotografiets kundskaber og udtryk. Således træder oplevelsen i taktil karakter, og en ny materialitet kommer til syne. Det er i denne sammenhæng, at en opløsning af grænseflader finder sted mellem fotografi og maleri, ligesom der er en opløsning mellem noget traditionsbundet og noget nyskabende. Den stoflighed der kommer til syne i de noget utraditionelle fotografiske værker sender masser af referencer til Ditte Knus Tønnesens fotograferede motiver, der i udstillingen centrerer sig om nordiske landskaber og forholdet mellem det naturlige og kultiverede nordiske landskab. I jagten på stadig flere ressourcer griber mennesket ind i naturen og omformer den. Det er denne tematik, kunstneren stiller skarpt på, og når fotografierne af de kultiverede nordiske landskaber bliver overført på de forskellige materialer, kommer der en skarp dynamik til syne. Denne dynamik udspiller sig mellem fotografiet af det kultiverede stykke natur og det eftertragtede naturmateriale, hvorpå selve fotografiet er synliggjort. Især ved de værker hvor fotoemulsionen er benyttet på træ, bliver det tydeligt, hvordan det fotograferede landskab indgår i dialog med det materiale, det er sat i forbindelse med. Således er årerne i træet synlige under fotografiet, der ender med at tage karakter af et slør ovenpå det rå materiale. 

Ditte Knus Tønnesens landskabsfotografier er fragmenterede stykker af virkeligheden, der for beskueren bliver umulig at lokalisere og genkende, og denne fremmedgørelse af motivet sætter beskueren i en uvant position, der udvikler sig til noget endnu usædvanligere i kraft af de meget utraditionelle metoder og materialer, hvorpå kunstneren har valgt at fremkalde sine fotografier. Samtidigt er de organiske former også i fokus med en skulpturel installation i træ, der med sine buede former samt fotografiet, der dækker nogle af dens flader fremstår som en genopstandelse og mutation af netop et stykke natur. 

De mange grænser i opløsning på Gether Contemporary ender med ikke blot at tage form af dialektikken mellem fotografi og maleri samt tradition og nyskabelse men også natur og kultur, ligesom menneskets indvirkning i og forhold til naturen også bliver kortlagt på dobbelttydig vis.         

Ditte Knus Tønnesens udstilling kan helt klart anbefales, og den kan ses hos Gether Contemporary indtil d. 9. maj. 


E. B. Itso: A Special Branch of Methods (installation view), Galleri Nicolai Wallner, 2015. Foto: Anders Sune Berg. Courtsey: Galleri Nicolai Wallner.

Galleri Nicolai Wallner
Ny Carlsberg Vej 68, 1760 København V, W: nicolaiwallner.com
A Special Branch of Methods
E. B. Itso
07.03.2015 - 18.04.2015

Det er ikke lang tid siden, at E. B. Itso sammen med andre talenter fra Kunstakademiet i Malmö udstillede med The Hot Show på Galleri Nicolai Wallner. Men nu kan man altså få fornøjelsen af at opleve E. B. Itso i sin første soloudstilling på galleriet, der bliver kaldt A Special Branch of Methods. Med denne udstilling tager Itso fat i de leveformer, der placerer sig uden for det gængse samfund. Således er udstillingen bygget op omkring det, der normalt går ubemærket hen af resten af samfundet, og med et fokus på de mennesker der på nærmest underjordisk vis lever i en subkultur af kriminalitet, arbejder Itso i grænsefeltet mellem det dokumenterende og participerende. Med afsæt i kriminelle subkulturer går han ind og undersøger de kriminelles liv i det institutionaliserede fangenskab, og med udstillingen A Special Branch of Methods stiller han spørgsmålet om, hvad der sker med et menneske, når det bliver institutionaliseret, når dette menneske har viet sit liv til at stå uden for samfundet og netop repræsenterer den del af befolkningen, der ikke lader sig indgå i institutioner. Itsos umiddelbare svar på dette er, at et sådan menneske for enhver pris vil forsøge at bryde ud af institutionen, og denne tese er kunstnerens udgangspunkt for udstillingen. Titlen A Special Branch of Methods referer til de mange specielle metoder, indsatte tager i brug ved flugt fra fængslet. 

Udbrydertemaet er gennemgående for hele udstillingen og konkretiseret i forskellige grader gennem de forskellige medier. Således er det meget tydeligt manifesteret i en video, der handler om en fanges flugt fra Horsens Statsfængsel, ligesom Itso også har kreeret kasser, der skulle være modeller af lignende kasser, som indsatte har benyttet til at flygte fra fængsler med. Det samlede udtryk bliver et stringent hele, der på mange måder lader til at skabe kontrast til de fangeflugter udstillingen portrætterer. Med sit arbejde i krydsfeltet mellem institutionalisering og udbrydere fra samfundets normative konventioner skaber E. B. Itso spor og menneskelige udsagn fra personer, der ikke har ladet sig konformere, og dermed syner udstillingen at komme til at agere talerør for noget, der ikke altid er repræsenteret og italesat.                


Notes on Location (installation view), Den Frie Udstillingsbygning, 2015. Foto: Lior Zilberstein

Den Frie Udstillingsbygning
Oslo Plads 1, 2100 København Ø, W: denfrie.dk
Notes on Location
Cia Rinne, Amalie Smith, Anngjerd Rustand, Kasper Hesselbjerg, Tove Storch, Nanna Debois Buhl, Tanja Koljonen
14.03.2015 - 19.04.2015 

I Den Frie Udstillingsbygnings nye tilbygning er der lige nu udstillet værker fra 7 nordiske samtidskunstnere. Udstillingen hedder Notes on Location og centrerer sig om grænselandet mellem kunst og litteratur, mellem skrift og billede. Alle kunstnere har taget det samme udgangspunkt i det univers, litteraturen befinder sig i og derigennem skabt værker, der på mange måder udtryksmæssigt adskiller sig fra hinanden. Hvor en kunstner som Nanna Debois Buhl tager afsæt i ordenes æstetik og tegnstruktur, har en kunstner som Tove Storch på helt anderledes vis bevæget sig hen mod det installatoriske og helt forladt skriftsproget. Og det er faktisk et næsten gennemgående element for alle kunstnerne, at de først og fremmest har valgt at tage udgangspunkt i de materialer, hvorudfra litteratur og bogkunsten skabes. Således er der arbejdet med papmache, silke, papir og farve fra bær. Det er en spændende oplevelse at erfare så mange forskellige mulige udtryk skabt ud fra samme umiddelbare udgangspunkt. 

De udstillende kunstnere er svenske Cia Rinne, norske Anngjerd Rustand, finske Tanja Koljonen og de danske kunstnere Tove Storch, Nanna Debois Buhl, Kasper Hesselbjerg og Amalie Smith. Således er det meste af Norden repræsenteret i udstillingen, og på mange måder bærer den præg af en specifik æstetik, der leder tankerne hen på et let og lyst udtryk, der måske er en del af en iboende nordisk karakter. De forskellige medier i udstillingen tæller bl.a. lyd, skulptur, installation, fotografi og tekst. Resultatet bliver en række værker med hver deres forskelligartede udtryk, der går i dialog med hinanden, og som skaber en samlet helhed med litteraturens muligheder og dets møde med det visuelle medie som udgangspunkt. 

Man kan opleve udstillingen i Den Frie Udstillingsbygning indtil d. 19. april. 

Skriv kommentar