Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Hans Alf Gallery

Holbergsgade 8, 1057 København K

MAIL: info@hansalf.com

TLF: +45 3316 2232

WEB: hansalf.com

Tirsdag-fredag 13-18, lørdag 12-15


The World Was Weird

Anders SCRMN Meisner

09.08.2014 - 13.09.2014
FACEBOOKEVENT


Anders SCRMN Meisner: The World Was Weird (installation view), 2014.

Anders SCRMN Meisner: The World Was Weird (installation view), 2014.

Anders SCRMN Meisner: The World Was Weird (installation view), 2014.

Anders SCRMN Meisner: The World Was Weird (installation view), 2014.

Anders SCRMN Meisner: The World Was Weird (installation view), 2014.

Anders SCRMN Meisner: The World Was Weird (installation view), 2014.

Anders SCRMN Meisner: The World Was Weird (installation view), 2014.

PRESSEMEDDELELSE

I 20'ernes Paris drev en mand rundt i gaderne og kiggede på mellemrum. Eller det vil sige; han betragtede, hvordan rummet mellem byens bygninger lod sig gestalte, hvordan beboerne tilegnede sig disse passager, som han kaldte dem, hvordan de udsmykkedes og omsider helt ophørte at være mellemrum. Manden hed Walter Benjamin. Han var i princippet i Paris for at beskæftige sig med andre ting, men en inderlig fascination af modernitetens ornamentik havde ledt ham på afveje. Det forekom Benjamin, at byens passager havde en særegen evne til at forene ellers væsensforskellige symboler og udtryk, fordi de i gaderummet blev sidestillet uden skelen til ophav, svejset sammen af en stålsat verdens arkitektur, geniscenesat i en ny helhed.

I håbet om at kunne formidle disse betragtninger påbegyndte Benjamin sit såkaldte "Passageværk" - en regulær, litterær dobbelteksponering, hvor hensigten på én og samme tid var at formidle en ny, akademisk teori og genskabe storbyens følelse i et ejendommeligt virvar af sproglig collage, symboler og klassisk filosofi. 13 år senere, da han, med Det Tredje Rige i hælene tog sig af dage i Catalonien, havde Passageværket i tasken vokset sig flere tusinde sider stort; stadig ikke i nærheden af sin afslutning.

Anders Meisner - eller SCRMN, som han siden sine punkdage er blevet kaldt - har mere end blot sin alder tilfælles med 1920'ernes Walter Benjamin. Ligesom den navnkundige filosof har Meisner viet sit kunstneriske virke til et ganske særligt, ikonografisk univers, hvor umiddelbart kontekstløse enkeltsymboler geninstalleres i collagelignede helheder, der forvrider virkeligheden og forvirrer beskueren.

Meisners billedsprog opererer helt konkret på tre komplementære og ofte overlappende plan: Collagens, hvor på overfladen uens brudstykker kædes sammen og konstituerer en ny meningssfære; Ornamentets, hvor ellers prosaiske hverdagsgenstande isoleres, ophøjes og forædles; og Reproduktionens, hvor det samme symbol tilsyneladende kopieres i en fortløbende bevægelse, der dog alligevel afslører diskrete variationer på tværs af momenterne - en sardonisk replik til kunstværkets skrøbelighed i den tekniske reproducerbarheds tidsalder.

Anders SCRMN Meisner er endvidere særdeles bevidst i sin brug af tekst, der ligesom i Benjamins tilfælde både fungerer som kobling mellem balstyriske fragmenter og som endegyldig løsrivelse: Hver eneste sætning er et hint om en verden udenfor, vi dog fortsat forhindres i at nå. I den forstand er klangbunden for Meisners visuelle univers det evigt dialektiske forhold mellem sansning og erkendelse, fortabelse og afkodning, billede og sprog. Eller mellem virkelighed og scene.

I The World Was Weird, der er Anders SCRMN Meisners første solo hos Hans Alf Gallery, sætter kunstneren fokus på den allestedsnærværende forskydning mellem bevidsthed og erindring. Udstillingens titel refererer til den menneskelige tilbøjelighed til at opfatte fortiden som værende utilgængelig, svagt magisk og aldeles uforklarlig - et uhåndgribeligt stof, der samtidig toner nuet i et ganske særligt lys; som det reelle, det glasklare, det uproblematiske. Vores "lige-nu-og-her" lades alene med potentialitet i lyset af det forudgåendes urokkelighed. Og ifølge Meisner er dette en klassisk, menneskelig vildfarelse: idéen om, at netop denne dag er begribelig og formbar, mens alt det, der har ledt op til den, netop i dette øjeblik er det modsatte. For i morgen vil denne dag jo alligevel se besynderlig ud - det fortæller fortiden os! - og så er vi lige vidt. Men som mennesker håber vi stadig; hver dag. The World Was Weird er kunstnerens refleksion over vores evne til kollektivt at postulere mening i det tilfældige.

Anders SCRMN Meisner er født i 1981 i København. Han har boet mange år i udlandet - herunder syv år i Amsterdam - men er i dag tilbage i Danmark. Ud over Hans Alf Gallery har Meisner bl.a. haft soloudstillinger hos Praca i Warszawa, AJG Gallery i Sevilla, Heimat i Dortmund og Gallery Majke Husstege i Amsterdam.

Skriv kommentarKrabbesholm Højskole
Københavns Kunstskole
Kunsthøjskolen på Ærø
TAl R - Glyptoteket
Kunstskolen Spektrum
Lilith Performancestudio