Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Moderna Museet - Malmö

Ola Billgrens plats 2–4, 211 53 Malmö

MAIL: info@modernamuseet.se

TLF: +46 40 685 79 37

WEB: modernamuseet.se/Malmo

Tirsdag - fredag 11-18, lørdag - søndag 11-17


The New Human: You and I in Global Wonderland

Yael Bartana, Loulou Cherinet, Esra Ersen , Isaac Julien, Robert Boyd, Santiago Mostyn, Adrian Paci, Ioana Cojocariu, Cao Fei, Ferhat Özgür, Tomáš Rafa, m.fl.

Kurator: Joa Ljungberg

14.03.2015 - 18.10.2015


PRESSEMEDDELELSE

I vår påbörjas det videobaserade utställningsprojektet The New Human på Moderna Museet Malmö. I två omfattande kapitel som visas två år på rad kommer människans förändrade livsvillkor att utforskas samtidigt som olika föreställningar om dess framtid presenteras. I det första kapitlet - You and I in Global Wonderland - som med start i mars tar hela det övre planet på museet i besittning, berörs högaktuella frågeställningar om bland annat migration, utanförskap, extremism och etableringen av nationalistiska och nyfascistiska rörelser i Sverige och Europa.

The New Human tar avstamp i millenniumskiftet år 2000, som utgör en bortre tidsgräns för verken i projektet. Ett flertal samtida klassiker visas tillsammans med relativt nya och mindre kända produktioner. På Moderna Museet Malmö kommer The New Human att presenteras i två omfattande kapitel: You and I in Global Wonderland i de övre gallerierna under 2015, och Knock, Knock, Is Anyone Home? i Turbinhallen under 2016.

Ytterligare ett kapitel kommer därefter att presenteras på Moderna Museet i Stockholm under 2016. Konst har en förmåga att kunna rikta nytt ljus mot den verklighet som möter oss på gatan såväl som på skärmen, och att väcka nya frågeställningar om vår samtid. Kapitlet You and I in Global Wonderland utforskar förhoppningar och drömmar men också känslor av osäkerhet, rädsla och frustration inför hur vi som människor bör och kan leva tillsammans i en förändlig värld. I utställningen medverkar elva internationellt verksamma och uppmärksammade konstnärer: Yael Bartana, Robert Boyd, Loulou Cherinet, Ioana Cojocariu, Cao Fei, Esra Ersen, Isaac Julien, Santiago Mostyn, Adrian Paci, Tomáš Rafa och Ferhat Özgür.

Vi får vi ta del av erfarenheter från gigantiska omvälvningar och flöden av mänsklig migration som krig, klimatförändringar och en global ekonomi har medfört. Vi konfronteras med vår samtids politiska och religiösa extremism, och vi påminns om hur ett kolonialt förflutet fortsätter att påverka hur vi bemöter och behandlar varandra idag. Kapitlet andas en sorg över något som gått förlorat, kanske ett tidigare liv som raserats av krig. Samtidigt genomsyras utställningen av en vibrerande mänsklighet och visar oss exempel både på den vilsenhet och komik som kan uppstå i mötet mellan olika kulturer, språk och livsstilar.

-Det känns idag oerhört angeläget att titta närmare på hur vi lever, ser på, och interagerar med varandra som människor. You and I in Global Wonderland lyfter erfarenheter och effekter som på olika sätt går att koppla till migration och globalisering. I projektets andra kapitel, Knock, Knock Is Anyone Home? tittar vi närmare på den digitala revolutionens påverkan på människors relation till jaget och verkligheten. Gemensamt för projektets olika delar är ambitionen att konstnärligt utforska hur vi lever tillsammans idag och var det kan tänkas leda oss imorgon, säger curator Joa Ljungberg.

The New Human har gjorts möjligt genom ett omfattande samarbete mellan Moderna Museet Malmö och Julia Stoschek Collection i Düsseldorf, och kommer totalt att omfatta verk av ett 20-tal konstnärer, dels från nämnda samling, dels från Moderna Museets egen samling och dels genom kompletterande externa inlån.

Skriv kommentarTAl R - Glyptoteket
Krabbesholm Højskole
Kunstskolen Spektrum
Københavns Kunstskole
Kunsthøjskolen på Ærø
Lilith Performancestudio