Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Galleri Tom Christoffersen

Skindergade 5, 1159 København K

Tirsdag - lørdag 12-18, søndag 11-16


PERSONA

Lene Adler Petersen

18.03.2017 - 22.04.2017
FACEBOOKEVENT


Lene Adler Petersen, PERSONA, Galleri Tom Christoffersen

Lene Adler Petersen: PERSONA (installation view), 2017. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Lene Adler Petersen, PERSONA, Galleri Tom Christoffersen

Lene Adler Petersen: PERSONA (installation view), 2017. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Lene Adler Petersen, PERSONA, Galleri Tom Christoffersen

Lene Adler Petersen: PERSONA (installation view), 2017. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Lene Adler Petersen, PERSONA, Galleri Tom Christoffersen

Lene Adler Petersen: PERSONA (installation view), 2017. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Lene Adler Petersen, PERSONA, Galleri Tom Christoffersen

Lene Adler Petersen: Forfatteren T.S. Eloit, 2015, 120 x 140 cm, acrylic on canvas. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

Lene Adler Petersen, PERSONA, Galleri Tom Christoffersen

Lene Adler Petersen: Personarummet, 200 x 140 cm, acrylic on canvas. Foto: Galleri Tom Christoffersen.

PRESSEMEDDELELSE

The exhibition Persona features a series of new paintings by Lene Adler Petersen. These multifaceted and compositionally refined canvases interpret the persona as a psychodynamic abstraction both when considered individually and as a complete, comprehensive sequence.

Lene Adler Petersen uses the Persona category to denote an abstract painting reflecting the reception of a person through impressions, experiences, considerations. Each picture is headed by a name — a sort of dedication: Author Karen Blixen, Psychiatrist Birgit Petersson, Author T.S. Eliot, Author Inger Christensen and Artist Méret Oppenheim. However, these persons are not locked into explicit statements. Quite the contrary: The image field is subdivided into areas featuring variable, recurring entities creating an open system. The subdivisions alternate between spatialities and anthropomorphic figures, filling out and assuming form through the slow buildup and condensation of minutely executed strokes. Surfaces veined like distant landscapes; torsos; oval organisms and round globes; insistently frontal fields; color intensities and collapsing spaces. In relinquishing recognizability she refuses to contain the people she describes. Instead she sets them free.

The large painting Personarummet constitutes the starting point of the series: An abstraction over the workspace of the psychiatrist Birgit Petersson, this is a space where visitors assume their regular position — places which are occupied by other people at other times. Lene Adler Petersen also reflects on the psychological significance and use of the Persona concept in these works, echoing the psychiatrist C.G. Jung who used the term to denote the social mask communicated between the ego and the outside world within the psychic structure.

Lene Adler Petersen (born 13 January 1944 in Aarhus) studied at Jutland Academy of Fine Arts 1964-66 and the Royal Danish Academy of Fine Arts 1968-69. From the late 1960s, she worked in collective relations as ABCinema, The EKS-school printers, the magazine Women and the artist group Arms and Legs. Since 1974, she has shown her works at a number of exhibitions in Denmark and abroad and in 1982 made several works in public spaces. Lene Adler Petersen has made commissions at Herlev Hospital, The Supreme Court, Cph. and Holstebro Gymnasium. In The National Gallerys exhibition "What's Happening?" In 2015 about the Danish experimental art between 1965 to 1975 Lene Adler Petersen's works played a significant role.

-

Udstillingen Persona viser en række nye malerier af Lene Adler Petersen. En serie kompositionelt facetterede og koloristisk raffinerede lærreder, der enkeltvis men også i et samlet og sluttet forløb, fortolker personaen som psykodynamisk abstraktion.

Lene Adler Petersen betegner med kategorien Persona et abstrakt maleri, der reflekterer modtagelsen af en person som indtryk, oplevelser, overvejelser. Hvert billede samler sig i et navn, som i en dedikation: Forfatteren Karen Blixen, Psykiateren Birgit Petersson, Forfatteren T.S.Eliot, Forfatteren Inger Christensen, Billedkunstneren Meret Oppenheim. Men personerne er ikke fastlåst i entydige statements. Tværtimod. Billedfladen er inddelt i områder med genkommende og variable størrelser, der skaber et åbent system. Inddelingerne veksler mellem rumligheder og antropomorfe figurer, der opfyldes og tager form gennem den langsomme opbygning og fortætning af minutiøse strøg. Overflader gennemtrukket af årer som fjerne landskaber, torsoer, ovale og runde organismer eller kloder, insisterende frontale flader, farveintensiteter og væltende rum. Ved at slippe genkendeligheden fastholder hun ikke personerne, men slipper dem fri.

Udgangspunktet for serien er det store maleri, Personarummet, en abstraktion over psykiateren Birgit Peterssons arbejdsrum. Et rum, hvor man tager fast plads, når man besøger det. En plads, der på andre tidspunkter indtages af andre mennesker. Og i værkerne reflekterer Lene Adler Petersen også mere fundamentalt den psykologiske betydning og brug af begrebet Persona, som hos psykiateren C.G. Jung, der brugte termen som begreb for den sociale maske, der i psykens struktur formidler mellem jeg´et og den ydre verden.

Lene Adler Petersen (født 13. Januar 1944 i Aarhus) er uddannet på Det Jyske Kunstakademi 1964-66 og Det Kgl. Danske Kunstakademi 1968-69. Fra slutningen af 1960’erne har hun virket i kollektive sammenhænge som ABCinema, EKS-Skolens trykkeri, Tidsskriftet Kvinder og kunstnergruppen Arme og Ben. Siden 1974 har hun vist sine værker på en række udstillinger i Danmark og udlandet og har fra 1982 udført flere værker i det offentlige rum. Lene Adler Petersen har bl.a. lavet udsmykninger på Herlev Sygehus, Østre Landsret og Holstebro Gymnasium. På Statens Museum for Kunst store udstilling ”What’s Happening?” i 2015 om den eksperimenterende kunst mellem 1965-1975 spillede Lene Adler Petersens værker en markant rolle.

Skriv kommentarKunstskolen Spektrum
TAl R - Glyptoteket
Lilith Performancestudio
Kunsthøjskolen på Ærø
Krabbesholm Højskole
Københavns Kunstskole