Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Overgaden

Overgaden neden Vandet 17, 1414 København K

MAIL: info@overgaden.org

TLF: +45 3257 7273

WEB: overgaden.org

Mandag - fredag: 13-17, lørdag - søndag: 11-17


Overgaden LECTURES: Artificial Nature – Potential and Conflict in the Age of the Anthropocene

Jacob Wamberg, Mickey Gjerris, Simon Starling, Cecilia Jonsson, T. J. Demos, Andreas Malm

05.10.2017 -
FACEBOOKEVENT


Artificial Nature er overskriften på dette års version af konferenceserien Overgaden LECTURES, der denne gang stiller skarpt på kunstens forgreninger ud i naturens domæne og menneskets relation til naturen i dag.

Siden tidernes morgen har natur og kunst udgjort et parløb i varierende grad, og særligt i de seneste årtier har naturen haft meget direkte indvirkning på kunsten og været massivt til stede i kunstneriske praksisser under forskellige genrebetegnelser. Fælles for disse er en fascination af naturen, men de er også ofte karakteriseret af en kritisk tilgang, der tematiserer menneskets problematiske forhold til naturen og miljøet. Et forhold, som beror på en vestlig idé om, at man kan adskille menneske og natur – og derfor enten må kontrollere eller underlægge sig den.

I den aktuelle debat om naturen har et stigende antal forskere og meningsdannere hævdet, at vi trådt ind i en ny geologisk tidsalder, kaldet den antropocæne. Centralt for denne epokale geologiske forståelse er, at mennesket er blevet den altdominerende forandrende kraft på jorden, hvilket har både foruroligende og vidtrækkende konsekvenser for vores egen og klodens fremtid, eksistens og evolution. Begrebet handler således dybest set om, at naturen er blevet formet af mennesker i sådan en grad, at den ikke længere eksisterer i ‘naturlig’ tilstand. Det antropocæne som begreb har været underlagt hype såvel som kritik – også inden for kunsten – men uanset standpunkt har det åbnet op for nye diskussioner samt igangsat en strøm af tværdisciplinær tænkning om menneskets udformning af og relation til verden, naturen og miljøet.

Ser man på det kunstneriske landskab, beskæftiger et stigende antal samtidskunstnere samt udstillende institutioner sig med naturen som tematik på utallige måder. Med præsentationer fra kunstnere, forskere og institutionsfolk udforsker dette års konference relationerne mellem kunst, kultur og natur ud fra en tværdisciplinær vinkel, der på undersøger strategier for, hvordan naturen kan gribes an i en kunstnerisk, filosofisk og økologisk optik: Bidrager det antropocæne begreb faktisk med noget radikalt anderledes, og hvori består begrebets kritiske og forandrende potentiale? Hvilken forståelse af natur har vi med at gøre, når den bearbejdes i kunstnerisk og kuratorisk forstand? Kan man overhovedet skelne mellem natur og kultur – og giver det mening at gøre det?

Disse spørgsmål udgør de centrale spor i dette års Overgaden LECTURES, som denne gang består af to dele. Første runde i oktober byder på oplæg af teoretikere og kunstnere, der vil diskutere naturbegrebet og det antropocæne og deres relation til kunsten. Derudover præsenteres eksempler på, hvordan naturen æstetisk bliver fortolket i samtidskunsten. Andel del i november retter sig mod det kuratoriske blik på naturen og spørger samtidig ind til betydningen af, at kunstnere og institutioner adresserer de presserende miljømæssige udfordringer, vi som samfund står overfor.

Konferencen modereres af Hanne Strager, cand. scient. i biologi og tidligere udstillingschef på Naturhistorisk Museum i København. Overgaden LECTURES er arrangeret af Alexander Clausen.

Skriv kommentarKunsthøjskolen på Ærø
Lilith Performancestudio
Københavns Kunstskole
Kunstskolen Spektrum
Krabbesholm Højskole