Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Lunds Konsthall

Mårtenstorget 3, 220 02 Lund

MAIL: lundskonsthall@lund.se

TLF: +46 355 295

FAX: +46 184 521

WEB: lundskonsthall.se

Tuesday-Sunday 12 am-5 pm, Thursday 12 am-8 pm, Saturday 10 am-5 pm


I strömmen

Hilma af Klint, Carolus Enckell, Olav Christopher Jenssen, Joachim Koester, Silja Rantanen, Nina Roos, Emily Wardill, Christine Ödlund

Kurator: Gertrud Sandqvist

23.02.2013 - 02.06.2013


Christine Ödlund: Thought-Forms, 2010. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Olav Christopher Jenssen: Relevance Irrelevance, 2011. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Joachim Koester: Of Spirits and Empty Spaces, 2012. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Joachim Koester: Of Spirits and Empty Spaces, 2012. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Silja Rantanen: Diary entries, 2008-2013. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Silja Rantanen: Diary entries, 2008-2013. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Silja Rantanen: Diary entries, 2008-2013. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Nina Roos: (followed by), from Borders, 2012. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Olav Christopher Jenssen: Lack of Memory/Vanish, 1991-1992. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

I Strömmen, 2013. Installation view. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Emily Wardill: Fulll Firearms, 2011, Film still. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Emily Wardill: Fulll Firearms, 2011, Film still. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Emily Wardill: Fulll Firearms, 2011, Film still. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Emily Wardill: Fulll Firearms, 2011, Film still. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Hilma af Klint: From unfinished series of drawings 3 February – 29 March 1917. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Hilma af Klint: From unfinished series of drawings 3 February – 29 March 1917. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

I Strömmen, 2013. Installation view. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Hilma af Klint: From unfinished series of drawings 3 February – 29 March 1917. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

Carolus Enckell: Ljusets födelse, 2012. Foto: Lunds konsthall/Terje Östling.

PRESSEMEDDELELSE

Lunds konsthall har glädjen visa I strömmen, en visuellt rik och tankeväckande samlingsutställning som tar sin utgångspunkt i den visionära konstnären Hilma af Klint (1862-1944). Utställningen sammanför henne med de idag verksamma konstnärerna Carolus Enckell (Finland), Olav Christopher Jenssen (Norge/Tyskland), Joachim Koester (Danmark/USA), Silja Rantanen (Finland), Nina Roos (Finalnd), Emily Wardill (England) och Christine Ödlund (Sverige).

Utställningstiteln I strömmen, på engelska Channelled, har att göra med det för utställningen centrala begreppet inspiration, som egentligen betyder "inandning", att något andas genom en, eller just att "befinna sig i strömmen". Inspirationen, en oumbärlig förutsättning för såväl vetenskap som konst, har diskuterats intensivt under olika perioder alltsedan den tidiga Romantiken på 1700-talet.

Under Hilma af Klints levnad skedde detta inte minst inom teosofin och antroposofin, strömningar som försökte sig på en syntes av det kända och det okända, det medvetna och det omedvetna. Idag framhålls af Klint främst för sitt esoteriska måleri som kan beskrivas som systematiserade bildframställningar av filosofiska och andliga begrepp. Målningarna föregicks av anteckningar, varav de från 1905-1916 har kategoriserats som inspirerade utifrån - dikterade av andarna, De Höga - och de senare som hennes egen spiritistiska forskning.

Utställningens kurator Gertrud Sandqvist har under ett antal år studerat de omkring 150 ockulta dagböcker där af Klint i detalj dokumenterade sin metod och process. Här framgår inte minst hur hon förhåller sig till sin tids auktoriteter, inte minst antroposofins grundare Rudolf Steiner, och hur hon brottas med sig själv för att upprätthålla sitt självständiga tänkande. I utställningen visas en hittills okänd serie teckningar och akvareller från 1917, ett slags andliga anteckningar eller skisser.

Hilma af Klint, som tidigare visats i Lunds konsthall 1990 och 2007, har sedan åttiotalet rönt internationellt erkännande som en av den abstrakta konstens pionjärer, men hennes tillvägagångssätt och tankar kan spåras även i dagens konst. I strömmen lyfter fram förbindelser mellan af Klint och några av våra mest framstående samtida konstnärer. Flera av deras verk är producerade särskilt för utställningen; andra är aldrig tidigare eller sällan visade. Samtliga berör temat inspiration.

Skriv kommentarKunsthøjskolen på Ærø
Lilith Performancestudio
TAl R - Glyptoteket
Kunstskolen Spektrum
Krabbesholm Højskole
Københavns Kunstskole