Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

DIAS – Digital Interactive Art Space

Vallensbæk Station, 2665 Vallensbæk Strand

MAIL: info@diaskunsthal.dk

TLF: +45 4797 4700

WEB: diaskunsthal.dk

Monday - Sunday: 00:00 — 24:00


Hacking for a better tomorrow

Wimo Ambala Bayang, Prilla Tania, Andri Williams

31.10.2016 - 16.11.2016


PRESSEMEDDELELSE

Nye medier er lig med nye måder at kommunikere på. Hacking for a better tomorrow er forankret i en undersøgelse af alternative, demokratiske anvendelser af digitale medier. Ikke blot har dette tema global betydning, men det rummer specifik betydning i relation til den ikke-vestlige kontekst, som kunstnerne Wimo Ambala Bayang, Prilla Tania og Andri Williams – alle fra Indonesien – bringer med sig. Som det har kunnet ses i de seneste års folkelige bevægelser – fra opstande over revolutioner til sociale manifestationer og demonstrationer – er digitale medier bærende. Smartphones, internet og computere er vigtige våben. Digitale platforme og medier har givet et nyt mulighedsrum i samfundet, som også kunsten har taget til sig. Hacking for a better tomorrow vil specifikt undersøge kontekster og initiativer, der udforsker mulighederne for at skabe nye offentlige diskurser, der potentielt kan blive opinionsskabende.

Hacking som kunstnerisk strategi

Projektet er udviklet med det formål at give et ikke-vestligt blik på det danske system. Dette blik vil blive manifesteret som en række steds- og kontekstspecifikke ”hacks”, der tilsammen udgør udstillingen. Med termen ”hack” sigtes således mod et kunstnerisk format, hvor kunsten bryder ind, omtolker, vender systemer på hovedet, opstiller nye logikker samt indtænker tilfældigheden som princip. Altså et princip hvor kunstnerne er som hackere i computerverdenen. Deres hacks skal være positive sammenstød mellem deres perspektiv udefra og den danske virkelighed. Et hack har en midlertidig levetid, og mens vi lader vores mentale firewall være nede, har det kunstneriske hack potentiale til at skabe forandringer. Et kunstnerisk hack kan være performance, lyd, video eller andre stedsspecifikke udtryksformer.

At såvel kuratorer som kunstnere kommer fra et andet system, og repræsenterer en anden praksis end den danske, er vigtigt og betydende. Kendetegnende for de indonesiske kunstneres produktion – og måde at tænke værk og udstilling på – er et fokus på processerne. Den meget konkrete forståelse af ”værk” som genstand er trængt i baggrunden til fordel for et ønske om at skabe udtryk og processer med fokus på dialog med samfundet. Ofte er deres projekter uløseligt forbundet med den viden og de input, de får af borgere/publikum på stedet.

Skriv kommentarKøbenhavns Kunstskole
Lilith Performancestudio
Kunsthøjskolen på Ærø
Krabbesholm Højskole
Kunstskolen Spektrum
TAl R - Glyptoteket