Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Kunsthal Charlottenborg

Nyhavn 2, 1051 København K

MAIL: info@kunsthalcharlottenborg.dk

TLF: +45 3313 4022

FAX: +45 4533 1425

WEB: kunsthalcharlottenborg.dk

Tirsdag - fredag 12-20, lørdag - søndag 11-17


Forms of Entanglement - Tentative notes for approaching the ecocide-genocide-epistemicide knot

Demian DinéYazhi, Mia Edelgart, Anna Ling, Agnes Nanogak

07.12.2017 - 17.01.2018
FACEBOOKEVENT


Demian DinéYazhi, Mia Isabel Edelgart, Anna Ling, Agnes Nanogak, Kunsthal Charlottenborg, Forms of entanglement

Mia Edelgart: Hearts in tiny chests / PS (pollination service), 2017, film still.

Demian DinéYazhi, Mia Isabel Edelgart, Anna Ling, Agnes Nanogak, Kunsthal Charlottenborg, Forms of entanglement

Anna Ling: Mörk krusning, 2017, 180 x 140 cm, gips, træ, stål.

Demian DinéYazhi, Mia Isabel Edelgart, Anna Ling, Agnes Nanogak, Kunsthal Charlottenborg, Forms of entanglement

Anna Ling: Mörk krusninger, 2017, 180 x 140 cm, gips, træ, stål.

Demian DinéYazhi, Mia Isabel Edelgart, Anna Ling, Agnes Nanogak, Kunsthal Charlottenborg, Forms of entanglement

Anna Ling: Mörk krusning, 2017, 180 x 140 cm, gips, træ, stål.

Demian DinéYazhi, Mia Isabel Edelgart, Anna Ling, Agnes Nanogak, Kunsthal Charlottenborg, Forms of entanglement

Anna Ling: Mörk krusning, 2017, 90 x 64 cm, 8 tushtegninger på papir.

Demian DinéYazhi, Mia Isabel Edelgart, Anna Ling, Agnes Nanogak, Kunsthal Charlottenborg, Forms of entanglement

Anna Ling: Mörk krusning, 2017, 90 x 64 cm, 8 tushtegninger på papir.

PRESSEMEDDELELSE

Vi lever i en tid præget af radikale transformationer af klodens liv og livgivende processer. Klimaforandringer, kemikalieforurening og forsuring af verdenshavene, men også den stadigt voksende plastikproduktion og monokulturelt industrialiseret landbrug vikler sig ind i planetens fintmaskede væv af liv.

Disse forandringer er knyttet til den kapitalistiske modernitet og dens dominanslogik, der underordner mennesker og natur i en kontinuerlig stræben efter ekspansion og vækst. Vores altomfattende forbrug af planeten tager form af massive indgreb i dens diversitet af livsopretholdende systemer med uigenkaldelige konsekvenser.

Udryddelsen af liv handler ikke kun om biodiversitet. Menneskelige og ikke-menneskelige livsformer og sprog, kulturer, fællesskabsformer og verdensopfattelser forsvinder også.

Hvad fortæller denne destruktive udvikling om den vestlige modernitet og dens forestilling om menneskets exceptionalisme? Hvordan kan vi forstå klodens assemblager af liv, deres indbyrdes afhængighed og vores forbindelser med dem?

Udstillingen er et forsøg på at se på disse forhold som the ecocide-genocide-epistemicide knot. En sammenvævet proces hvor overgreb mod natur, mennesker og måder at forstå verden på folder sig ind i og betinger hinanden. Forms of Entanglement tematiserer implikationerne af eurocentriske videnshierarkier og vores eksistensbetingelsers sammenviklinger af gensidig afhængighed.

Det er store perspektiver for en lille udstilling, der må ses som tentative noter, et forsøg på at rejse nogle af de spørgsmål klodens akutte tilstand beder os at adressere, hvis ikke vores sidste bedrift skal blive planetens 6. masseudryddelse. De deltagende kunstnere er Demian DinéYazhi’, Mia Edelgart, Anna Ling og Agnes Nanogak.

Forms of Entanglement er kurateret af Katarina Stenbeck og del af forskningsprojektet In Search of the Lost Future, der undersøger implikationerne af det antropocæne. Udstillingen indgår i Charlottenborg Art Research programmet, som formidler Billedkunstskolernes praksisbaserede forskningsaktiviteter og er realiseret med støtte fra Augustinus Fonden, Novo Nordisk Fonden og Det Opelske Familiefond.

Skriv kommentarTAl R - Glyptoteket
Kunstskolen Spektrum
Lilith Performancestudio
Kunsthøjskolen på Ærø
Krabbesholm Højskole
Københavns Kunstskole