Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Galleri Tom Christoffersen

Skindergade 5, 1159 København K

Tirsdag - lørdag 12-18, søndag 11-16


Familien, arbejdet, kunsten, omgivelserne

Stig Brøgger, Pia Rönicke, Johan Tirén, Henriette Heise, Mathias Sæderup, Margarita del Carmen

Kurator: Charlotte Præstegaard Schwartz

16.09.2017 - 07.10.2017
FACEBOOKEVENT


PRESSEMEDDELELSE

Udstillingen Familien, arbejdet, kunsten, omgivelserne låner titlen fra et værk af den danske kunstner Stig Brøgger, der i 1972 konceptualiserede en række betingelser, der er medbestemmende for produktionen af kunst. I udstillingen udfordres det traditionelle kunstobjekt til fordel for en opmærksomhed rettet mod processuelle og performative strategier samt overvejelser omkring produktion i en tid præget af oplevelsesøkonomi, vækstparametre og konsum. 

Med linje tilbage til Brøggers værk italesætter udstillingen, hvordan kunstnerisk produktion er sammenfiltret med en lang række institutioner, og i det fotografisk baserede værk peger Brøgger således på familien i fotografiet af kernefamilien ved spisebordet, samt arbejdet og derved den mængde energi, tid, erfaringer, følelser, oplevelser, tænkning etc., der er investeret i kunstnerisk produktion. Derudover fremhæver han også mere sansbare betingelser for produktion, såsom øjet der ser, maven der mærker, handlinger der foretages og billeder der sanses. Kunsten trækkes frem via kunsthistorien, hvilket kan opleves i et fotografi, hvor Brøgger ses flankeret af to allegoriske skulpturer af den italienske billedhugger Bernini; i et fotografi af Parthenon samt i inddragelsen af et ældre værk af Brøgger selv Platformprojekt (1970). Ved at inkorporere omgivelserne peges der i værket ligeledes på det kontekstuelle, og at kunstproduktion må indskrives i rumlige og derved politiske, sociale og økonomiske sammenhænge. 

Baseret på de fire institutioner i Brøggers værk italesætter kunstnerne i udstillingen, nogle af de vilkår kunst produceres under og forskellige kunstneriske greb relateret til det at producere – det være sig intentionelle, tilfældige, systematiske, kritiske, sproglige, kollektive, poetiske eller idiosynkratiske. I værkerne undersøges forskellige nutidige former for kunstproduktion med vægt på materialet og mediet, der ligger til grund for produktionen og på arbejdet, der er lagt i processen med at skabe kunsten – ligesom produktion baseret på venskab, fællesskab og udveksling af ord, billeder og idéer fremhæves. Men også  nutidige rumlige, institutionelle og ideologiske forhold, der fungerer som implicitte betingelser for produktionen af konkrete værkpraksisser foldes ud. 

Familien, arbejdet, kunsten, omgivelserne er den sidste af to udstillinger, der er del af et post.poc.-projekt på Syddansk Universitet med fokus på, hvordan udstillingsmediet kan facilitere kritisk opmærksomhed. Den første udstilling med titlen Exchanging Money for Working Space or Money Equals Working Space blev lavet i samarbejde med SixtyEight Art Institute, København og fandt sted i perioden 10. marts til 28. april 2017. Udgangspunktet var en kritisk undersøgelse af kunst og værdisætning i en immateriel økonomi.

Udstillingen og forskningen er støttet af Nordic Culture Point og Velux Fonden.

Skriv kommentarKunsthøjskolen på Ærø
TAl R - Glyptoteket
Krabbesholm Højskole
Københavns Kunstskole
Kunstskolen Spektrum
Lilith Performancestudio