Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Rønnebæksholm

Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved

MAIL: info@roennebaeksholm.dk

TLF: +45 5578 5340

WEB: roennebaeksholm.dk

Torsdag til søndag samt helligdage kl. 12–17


Et rum med udsigt

Christine Løvmand, Elisabeth Jerichau Baumann, Bertha Wegmann, Pauline Thomsen, Agnes Lunn, Anne Marie Carl Nielsen, Anna Ancher, Agnes Slott-Møller, Christine Swane, Astrid Noack, Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen, Sonja Ferlov Mancoba, Else Alfelt, Ursula Reuter Christiansen, Kirsten Justesen, Lene Adler Petersen, Jytte Rex, Susan Hinnum, Ann Lislegaard, Eva Larsson, Christine Melchior, Gudrun Hasle, Nina Saunders, Malene Landgreen, Marianne Jørgensen, Christina Malbek, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Simone Aaberg Kærn, Kirstine Roepstorff

04.08.2013 - 06.10.2013


PRESSEMEDDELELSE

I år er det 200 år siden, at en af Rønnebæksholms mest markante ejere, Marie Toft, blev født. Det fejrer vi med udstillingen Et rum med udsigt, som præsenterer en række væsentlige kvindelige kunstnere, der gennem de forgangne 200 år har kæmpet for - og vundet - en selvstændig plads på den danske kunstscene.

Tilsammen beskriver de udviklingen i dansk kunst fra senguldalderen til i dag. Tyngdepunkter ligger i pionergenerationen, som i sidste tredjedel af 1800-tallet tilkæmpede kvinden en plads på kunstscenen og muliggjorde professionaliseringen af hendes kunstuddannelse; i avantgardegenerationen, som i mellemkrigsårene og tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig cementerede kvindens plads på kunstscenen og optrådte der på lige fod med de mandlige kunstnere; i 1970'ernes feministiske kunst, som politiserede kvinderollen og satte nye standarder for den, og i samtidskunsten, hvor kvinderne på den ene side sætter kunst foran køn og på den anden side diskuterer kunsten og dens muligheder ud fra både specifikke og symbolske kvindelige problemstillinger.

I dag er Rønnebæksholm et udstillingssted. På Marie Tofts tid var det et gods med alt, hvad dertil hører af jordtilliggender, fæstebønder, økonomisk, socialt og kulturelt ansvar. Det ansvar tog Marie Toft på sig, da hun efter kun godt et års ægteskab blev enke og stod over for at skulle drive Rønnebæksholm videre. Hun gik på tværs af tidens kønsroller og drev godset med forstand og indsigt, skabte forbedrede vilkår for sit personale, blev aflastet i sit huslige og familiemæssige arbejde og fik mulighed for at beskæftige sig med de forhold af religiøs, social og pædagogisk art, der lå hende på sinde. Hun skabte med andre ord sit eget rum med udsigt til en verden større end den, kvinder på hendes tid sædvanligvis havde adgang til.

Når Rønnebæksholm nu fejrer 200-året for Marie Tofts fødsel med en kunstudstilling, er det, fordi der blandt periodens kvindelige kunstnere findes mange, som har udvist sammen mod, ambition og handlekraft som Marie Toft. De har fra midten af 1800-tallet og til i dag, akkurat som hun, skabt sig et rum med udsigt i en verden, hvor de til stadighed har måttet forholde sig til forhindringer, uligheder og forfordelinger i et mandsdomineret samfund. De kvindelige kunstnere har ligesom Marie Toft gjort det, de måtte gøre på trods af de forventninger, som familie og samfund måtte have haft til dem, og de har skabt sig et fundament at agere på, akkurat som Marie Toft.

Udstillingen åbnes af forfatter og kunstkritiker Bente Scavenius.

Skriv kommentarKøbenhavns Kunstskole
Krabbesholm Højskole
Kunstskolen Spektrum
Kunsthøjskolen på Ærø
Lilith Performancestudio
TAl R - Glyptoteket