Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

OK Corral

Rolighedsvej 9, 1958 Frederiksberg

MAIL: okcorralexhibit@gmail.com

TLF: +45 4162 1987

WEB: okcorral.dk

Onsdag - lørdag kl. 13-17


enter with a gaze

Sofie Hertz

22.10.2016 - 12.11.2016
FACEBOOKEVENT


Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: Flow cut, fotoprints.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: Flow cut (detail), fotoprints.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: enter with a gaze, (installation view) @ OK Corral.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: Mirrored pulse, video still.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: Boxing ball, papmaché.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: Sun. Sea, fotoprints.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: Sun. Sea (detail), fotoprints.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: enter with a gaze, 2016, (installation view) @ OK Corral.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: Encircled holes (detail), bemalet træ, ler, tekst.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: Axis 1. Axis 2, ler, styren, plexiglas, vand.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: Axis 1. Axis 2, ler, styren, plexiglas, vand.

Sofie Hertz, enter with a gaze, OK Corral

Sofie Hertz: Axis 1. Axis 2, ler, styren, plexiglas, vand.

PRESSEMEDDELELSE

Kærlighed er et af de vigtigste sentiments (s. d.).

Den er rettet mod en Genstand…”

”…K. ytrer sig afhængigt af Situationen ved forsk. Emotioner, Handletendenser o.l.…” 

(Hagerups Konversations Leksikon, sjette bind, s.456)

En form skabes i ler. Der bruges tid med den.

Så skilles den ad, dekonstrueres

eller destrueres om man vil.

Flere former skabes i den samme type ler.

Adskillige tiltag akkumulerer former og billeder.

Toner og materialitet ændres. 

Kameraet fastholder.

Fotografiet skilles ad med snit og lag.

Solen og havet bearbejder et udsnit.

Ler-dele flettes med tekst.

En del opløses over tid.

Ler-delen er en vertikal akse, og vandet den står i, en modsvarende. Som en forlængelse af leret, der kan anvendes til en ny form igen.

Et gennemtrængeligt materiale fæstnes omkring en form,

krænges af igen. For at kunne se ind og igennem.

En spejling af menneskets puls forærer os et øjelignende billede. 

 

“Love is one of the most important sentiments (s.d.).

It is directed towards an object...”

”...Love expresses itself dependent on the situation, various emotions, patterns of behavior (et al.)...”
(Hagerups Konversations Leksikon, sixth volume, p.456)

 

A shape is crafted in clay. Time is spent with it.
It is then dismantled, deconstructed,
or destroyed, if you like.
More shapes are made in the same type of clay.
Several approaches accumulate shapes and images.
Tones and materiality change.
The camera fixates.
The photograph is taken apart with cuts and layers.
The sun and the sea process a section.
Parts of clay merge with text.
One part dissolves over time.
The clay part is a vertical axis, and the water it stands in, the corresponding. As an extension of the clay, which can be used in a new shape, again.
A permeable material is attached around a shape,
then everted. To be able to look into and through.
A mirroring of the human pulse gifts us an eye-like image. 

Skriv kommentarKrabbesholm Højskole
Københavns Kunstskole
Kunstskolen Spektrum
Lilith Performancestudio
Kunsthøjskolen på Ærø
TAl R - Glyptoteket