Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Galleri Format

Claesgatan 14 , Malmö

Onsdag - torsdag 14-18, fredag 11-16, lördag - söndag 12-15


Demo

Emanuel Cederqvist, Sean Gardiner, Heikki Kaski, Julia Krüger, Noora Lehtovuori, Aissa Lopez, Katerina Lukoshkova, Martin Magntorn, Minh Ngoc Nguyễn.

11.11.2017 - 16.12.2017
FACEBOOKEVENT


PRESSEMEDDELELSE

För de medverkande fotograferna i Demo börjar det ofta med platsen. Av olika skäl har det varit viktigt att ta sin utgångspunkt i en plats som är förbunden med specifika händelser och minnen, vilka kan ha både en personlig grund och vara av mer allmän karaktär. Här finns platser där vetenskapens kolonialisande blick har lagt sitt raster över landskapet och människorna som befolkar det; platser präglade av den historiska situation och det tillstånd som kallas postsovjetiskt, men det handlar också om hemmet som en plats där vi kan uppleva såväl trygghet som en klaustrofobisk instängdhet. Gränsen mellan det personliga och politiska är dock sällan särskilt skarp, och det mest intima och vardagliga är beroende av de större sammanhangen.

Frågan om platsen är även knuten till mer rumsliga och formella aspekter, något som i hög grad påverkar hur bilderna visas. Det gäller dels hur verken tar plats i galleriets vita kub – eller de andra såväl fysiska som virtuella rum där de ställs ut –, dels sätten som bilderna kombineras på en väggyta eller uppslagen i en publikation. Ofta blandas bilder av olika format och genrer med tredimensionella objekt och ready-mades; kombinationer av färg och svartvitt, analogt och digitalt, ramade och oramade, egna och andras arbeten formar associativa flöden av visuella uttryck. Verken rör sig mellan att vara reflektioner över fotografin som medium och materialitet, berättelser som – med fiktionens förfrämligande medel – skapar upplevelser av hot och utsatthet, samt kommentarer på en absurd och skrämmande politisk samtid. Det kritiska perspektivet är starkt närvarande i de arbeten som behandlar förhållandet mellan kroppen och samhället, och hur föreställningar om normalitet begränsar människors möjligheter.

Även om de utställda verken vid första anblicken kan tyckas – och de facto är – högst olikartade finns det en punkt där de förenas: Att alla aktivt demonstrerar sin plats i rummet och världen.

– Niclas Östlind
Fil. dr. i fotografi och ansvarig för masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand

Skriv kommentarKøbenhavns Kunstskole
Krabbesholm Højskole
Kunstskolen Spektrum
Lilith Performancestudio
Kunsthøjskolen på Ærø
TAl R - Glyptoteket