Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Galleri Tom Christoffersen

Skindergade 5, 1159 København K

Tirsdag - lørdag 12-18, søndag 11-16


Cairo

Niels Nedergaard

26.11.2016 - 17.12.2016
FACEBOOKEVENT


PRESSEMEDDELELSE

I årene 1979-1986 boede den danske kunstner Niels Nedergård i Cairo. Nærmere bestemt i ottomannerhuset Beit el-Suheimi, der blev bygget tilbage i 1668. I den østlige fløj på 3. etage fyldte Nedergård to atelierer med sine billeder i stærke farver i kontrast til de okkerfarvede vægge og lyset filtreret gennem mushrabeiya vinduerne. Netop her gjorde den islamiske geometri dybt indtryk på Nedergårds formsprog og kunstneriske virke. Op til sit ophold i Cairo, havde han arbejdet med grundfarvernes sammensætninger og store kompositioner af lys og rum. Med dette i bagagen, skabte Nedergård et nyt spil i Cairos mønstre. Ved at kopiere dem til et net af streger og udfylde med de stærke neonfarver, opstod en proces bestående i at forenkle ornamenterne, og derefter gøre dem visuelle komplekse på ny. Men koloritten var ikke blot noget, Nedergård tog med sig fra 1980’ernes vestlige kunstscene. Farverne findes også hos Sufierne, som i ekstase opnår kontakt med det guddommelige gennem en forbindelse mellem det intellektuelle og det følelsesmæssige – og nøjagtigt dét, at føle tingene, var Nedergård selv så tiltrukket af ved Egypten.

Idet den vestlige kunst i sin moderne udformning prøver at søge ud over at imitere, finder Nedergård et svar i islamiske ornamenter. Det islamiske ornament er et visuelt system, der afviser imitation af omverdenen og forsøger derfor ikke at genskabe illusionen om virkeligheden. Symmetrien i Islams geometriske ornamentik er snarere en sanselig glæde over at være til i en verden, som på en gang er afmålt og alligevel så uendelig, at tanken om det, får os til at svimle. Islams kulturelle symboler arbejder med idéen om livet er uendeligt rigt, og skønheden er, at man ikke overskrider målet for sin tilværelse. Nedergård nyfortolkede ornamentets formål i sine billeder, og lod dem stå som en fusion mellem vestens og østens kunstsystemer. Som han selv forklarede, var det netop et indspark til det postmoderne maleri: "Ornamentik falder i spænd med vores tid, med den modernisme - der nu er kommet som postmodernisme. Det er det, der har inspireret mig, som har været mit held - tidsmæssigt - at jeg har haft den fornemmelse, og er kommet herned for 7 år siden. Jeg kan mærke, at der pludselig er respons på de ting jeg laver nu."

Udstillingen bliver en præsentation af værker Niels Nedergård lavede igennem sine år i Cairo, og samtidig er den udgangspunktet for arbejdet med en omfangsrig bogudgivelse om årene i Cairo, med malerier, fotografier og tekster. 

-

The Danish artist Niels Nedergård lived in Cairo between 1979 and 1986. To be more specific in the ottoman house Beit el-Suheimi built in 1668. Filling up his two studios in the east wing on 3rd floor with pictures in strong colours in contrast to the orchreous walls and the light filtered through the mushrabeiya windows. Exactly at this location was the Islamic geometry making a profound impression on the idiom and artistic creation of Niels Nedergård. Before his stay in Cairo, he had worked with compositions of the primary colours as of light and space. Bringing this experience to Cairo, Nedergård created a new play in the patterns of Cairo. By copying a net of lines and filling it with strong neon colours, occurred a process of simplifying the ornaments, and thereafter making them complex anew. But the coloration was not just taken from the 1980ies western art scene. The colours are to be found in the Sufis, who in ecstasies gets in contact with the divine through a connection between the intellectual and the sensory feelings – and accurately the culture of feeling, was to Nedergård so attracting about Egypt.

By the western art in its modern form seeking to get beyond imitation, Nedergård is finding an answer in Islamic ornaments. The Islamic ornament is a visual system rejecting imitation of the outside world, and thus does not seek to recreate the illusion of reality. Symmetry in the geometric ornament of Islam is rather a sensuous joy of being in a world at once confined and infinite, consequently making us dizzy thinking of it. The cultural symbols of Islam work with the idea of life as infinitely rich, and of beauty as not transcending the target of one’s living. Nedergård reinterpreted the purposes of the ornament in his images, as a fusion of the western and eastern art systems and aesthetic traditions. As he explained it himself, it was exactly an input to the postmodern painting: “Ornamentation goes in hand with our time, with the modernism – now reappeared as postmodernism. This is the thing, which has inspired me, and which has been my luck – when it comes to timing – that I have had this feeling, and that I came here 7 years ago. I can feel, that there suddenly is response to the things I am working on now”.

The exhibition is a presentation of works by Niels Nedergård created during his stay in Cairo, and will at the same time be the starting point of a major undertaking – an extensive book publication about the years in Cairo with paintings, photographs and texts. 

Niels Nedergaard (1944-1987) studied at The Jutland Art Academy and the Royal Danish Academy of Fine Arts in the years 1766-75. He joined the artist group ”Ny Abstraktion” in 1977. From 1979 until a year before his death he lived in Cairo. Selected exhibitions: Lyset, Nikolaj kirke, Copenhagen. 1978. Fysisk poesi, Kunstforeningen, Copenhagen. 1979. 1000 farver, Galleri 38, Copenhagen. a.o. 1976-77 (with Viera Collaro). Malerier, Cairo 1981-82. Glyptoteket 1982. Trapholt 1983 (with Viera Collaro, Finn Mickelborg). Kunstnere for fred, Charlottenborg, Copenhagen. 1983.

Skriv kommentarKunstskolen Spektrum
TAl R - Glyptoteket
Lilith Performancestudio
Københavns Kunstskole
Kunsthøjskolen på Ærø
Krabbesholm Højskole