Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Rønnebæksholm

Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved

MAIL: info@roennebaeksholm.dk

TLF: +45 5578 5340

WEB: roennebaeksholm.dk

Torsdag til søndag samt helligdage kl. 12–17


Bodytime

Niels Strøbek, Peter Land, Albrecht Dürer, Jen Davis, Ingen Frygt, Christen Købke, Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen, Kurt Trampedach, Michael Kvium, m.fl.

19.01.2014 - 30.03.2014
FACEBOOKEVENT

- kroppen i kunsten fra antikken til i dag

PRESSEMEDDELELSE

Rønnebæksholm og Næstved Museum er gået sammen om den tværfaglige udstilling Bodytime med kroppen som omdrejningspunkt. De to institutioner belyser kroppen ud fra hver sin specifikke faglighed. Kroppen ses derfor fra en kulturhistorisk og en kunsthistorisk vinkel, men desuden i samtidskunstens optik. Fællesnævneren er det idéhistoriske udgangspunkt, at opfattelsen af kroppen har ændret sig alt efter tidens tendenser, med skiftende idealer i samfundet, der reflekteres i kunsten og kulturen. Kroppen fungerer så at sige som en kulturel sladrehank, der afslører, hvad der har været 'hot' eller 'not' i en given periode. En anden fællesnævner er den personlige indgangsvinkel til, hvordan vi forholder os til vores egen krop, hvilke normer der er gældende i vores tid, hvorfor de er det, og om vi kan eller skal ændre på dem.

De opfattelser, vi har af kroppen i det 21. århundrede, er anderledes end i middelalderen, renæssancen, oplysningstiden, den victorianske tid eller i de frisindede 1960'ere. Rønnebæksholm og Næstved Museum viser værker fra alle perioderne, så udstillingerne fremviser disse skiftende opfattelser med foranderlige idealer, tabuer, videnskabelige eller medicinske forståelser og religiøse holdninger til kroppen.

Samlet fremstår de to udstillinger som en fælles helhed, en tværfaglig fortælling om kroppens mangfoldige udtryk fra antikken til i dag. På hvert udstillingssted spaltes udstillingerne i temaer, der perspektiverer kroppen ved hjælp af genstande, der forholder sig til de forskellige temaer. Samtidig samles de tværfaglige perspektiver ved, at udstillingsstederne udveksler genstande og sammenstiller kulturhistoriske genstande, kunsthistoriske værker og samtidskunstværker.

Kroppen har vi som mennesker til fælles, selvom hver eneste krop er helt unik. Samtidig med, at kroppen er noget meget personligt, bliver den også konstant udsat for bedømmelser udefra. Vi forholder os både til vores egen krop og til andres kroppe. Kroppen er vores konstant, vi kan ikke slippe ud af den, men blikket udefra er også med til at forandre den.

Tiden påvirker ikke bare kroppen rent bogstaveligt i aldringsprocessen, men gør det også på et mentalt plan. Vores opfattelse af den ideelle krop er i dag ikke den samme som i middelalderen. Denne ændring i den kulturelle bevidsthed er noget, som netop kunstens værker og kulturhistoriens genstande kan illustrere på en konkret måde. Forskelle og ligheder i gengivelser af kroppen eller af genstande, der er relateret til kroppen og stammer fra forskellige tider og steder, tydeliggør tidens indflydelse på kroppen på en tankevækkende, humoristisk, måske afskyvækkende eller forunderlig måde. Her kan netop kunsten og kulturhistorien supplere hinanden på berigende vis.

Udstillingerne er blevet til i et samarbejde med Viborg Museum, Skovgaard Museet og Kunsthal Brænderigården i Viborg.

Skriv kommentarTAl R - Glyptoteket
Lilith Performancestudio
Kunstskolen Spektrum
Krabbesholm Højskole
Kunsthøjskolen på Ærø
Københavns Kunstskole