Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Lunds Konsthall

Mårtenstorget 3, 220 02 Lund

MAIL: lundskonsthall@lund.se

TLF: +46 355 295

FAX: +46 184 521

WEB: lundskonsthall.se

Tuesday-Sunday 12 am-5 pm, Thursday 12 am-8 pm, Saturday 10 am-5 pm


Att minnas det som är. Chiles närhistoria i film och konst

Constanza Alarcón Tennen, Amalia Alvarez, Cecilia Barriga, Sebastián Calfuqueo, Cristóbal Cea, Claudia Del Fierro, Giorgio Giusti, Patricio Guzman, Voluspa Jarpa, Miguel Littín, Marilu Mallet, Leonardo Portus, Enrique Ramírez, Raúl Ruiz, Claudio Sapiaín, Ivo Vidal

26.01.2019 - 24.03.2019
FACEBOOKEVENT


PRESSEMEDDELELSE

Att minnas det som är lyfter fram samtida konst som tematiserar det tidiga sjuttiotalet i Chile, och dessutom en rad filmer av regissörer som verkade inom ramen för rörelsen Nuevo Cine Chileno. Dessa filmskapare var verksamma i Chile just under sextio- och början av sjuttiotalet och skildrade den socialistiske presidenten Salvador Allendes inträde på den politiska arenan i det exploaterade, konfliktfyllda och ojämlika land som Chile var vid denna tid. Senare vittnade de, ur den exil som blev verkligheten för många av dem, om 1973 års militärkupp och dess efterdyningar.

Många konstnärer verksamma i dagens Chile arbetar med ämnen och metoder som känns igen från Nuevo Cine Chileno. De kastar kritiska blickar på samtiden, vars konflikter ofta kan spåras bakåt till ett våldsamt förflutet, men sammanhanget är idag ett annat. Bilden kompliceras av en kritisk diskussion om den försoningsprocess som inleddes efter att Pinochet tvingades från makten två år efter den historiska folkomröstningen 1988. Frågan som många ställer sig är: Tog kuppen, och den ideologi som låg bakom den, verkligen slut detta år?

Filmerna och samtidskonsten förenas av den bakomliggande avsikten att återspegla och reflektera över den sociala och politiska situationen i Chile under de senaste 50 åren. Central är frågan om vad som utgör distinktionen mellan minne och historia, och hur olika aktörer återskapar och återberättar näraliggande och avlägsna händelser.

Förhoppningen är att utställningen i sin helhet förmår skapa en skiktad bild av det förflutna, som låter gårdagens konflikter göra sig påminda i nuet. Detta genom att historiska trauman – men också politisk progressivitet och kampen för rättvisa – kopplas till dagspolitiska frågor som 2010-talets studentrörelser i hela världen, fascismens fortsatta närvaro i det chilenska samhället, stadsbildens förvandlingar i Santiago och mapuchebefolkningens rättigheter.

Skriv kommentarKøbenhavns Kunstskole
Kunstskolen Spektrum
TAl R - Glyptoteket
Lilith Performancestudio
Krabbesholm Højskole
Kunsthøjskolen på Ærø