Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Den Kongelige Afstøbningssamling

Vestindisk Pakhus, Toldbodgade 40, 1253 København K

Tirsdage kl. 10-16 og søndage kl. 14-17


Arkiv over Hvidme

Annarosa Krøyer Holm, Amalie Smith, Anna Ravn, Anu Ramdas, Christian Danielewitz, Bjørn Nørgaard, Bolette Blaagaard, Else Marie Bukdahl, Flemming Chr. Nielsen, Gunhild Riske, Henrik Holm, Jan Stubbe Østergaard, Jane Jin Kaisen, Jeannette Ehlers, Joan Rang Christensen, Julie Sten-Knudsen, Karen Kitani Harsbo, Lene Buhl Christensen, Lene Myong, Lulu Refn, Maja Lee Langvad, Mathias Danbolt, Mathias Kryger, Mette Moestrup, Mette Woller, Nanna Debois Buhl, Trine Mee Sook Gleerup, Zoltan Ará, m.fl.

14.04.2015 -
FACEBOOKEVENT


Arkiv over Hvidme, den kongelige afstøbningssamling

Annarosa Krøyer Holm: Arkiv over Hvidme , 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm.

Arkiv over Hvidme, den kongelige afstøbningssamling

Annarosa Krøyer Holm: Arkiv over Hvidme, 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm.

Arkiv over Hvidme, den kongelige afstøbningssamling

Annarosa Krøyer Holm: Arkiv over Hvidme, 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm.

Arkiv over Hvidme, den kongelige afstøbningssamling

Annarosa Krøyer Holm: Telt, 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm.

Arkiv over Hvidme, den kongelige afstøbningssamling

Annarosa Krøyer Holm: Telt, 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm.

Arkiv over Hvidme, den kongelige afstøbningssamling

Annarosa Krøyer Holm: Telt, 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm.

Arkiv over Hvidme, den kongelige afstøbningssamling

Annarosa Krøyer Holm: Telt, 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm.

Arkiv over Hvidme, den kongelige afstøbningssamling

Annarosa Krøyer Holm: Telt, 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm.

Arkiv over Hvidme, den kongelige afstøbningssamling

Annarosa Krøyer Holm: Telt, 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm.

Arkiv over Hvidme, den kongelige afstøbningssamling

Annarosa Krøyer Holm: Arkiv over Hvidme, 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm.

PRESSEMEDDELELSE

Arkiv over Hvidme er et nyt tværfagligt vidensarkiv, der kredser om den hvide farves betydninger gennem en konceptualisering af det gamle danske ord hvidme. 

Hvidme, en. [ˈviðmə] (ældre nydansk (ca. 1500-1700) det samme, jævnfør gammeldansk (1350-1500) hwitnæ; afledning af II hvid; sammenlign Blødme, Fedme, Rødme, Sødme; nu sjældent) hvid farve; hvidhed.

Hvidme er et gammelt adjektivabstrakt dannet af adjektivet hvid og suffikset -me. Suffikset (afledningsendelsen) -me er i dets grundbetydning synonymt med suffikset -hed, men der er en anden klang over hvidme. 

Hvor suffikset -hed (oprindeligt selvstændigt nedertysk ord, heit 'måde, beskaffenhed' og fra oldengelsk had 'rang, stilling') betegner en bestemt egenskab eller kvalitet, der allerede er fuldbyrdet, markerer suffikset -me en begyndende overgang til/fra tilstanden (rød/fed/blød/sød/hvid), som noget processuelt, gradueret, der ikke betegner én entydig størrelse. 

Af de tre beslægtede ord (rødme, fedme, sødme), som stadig er produktive i det danske sprog, er rødme i kraft af dets udgangspunt som farve nyttigt at kigge på. Rødme, som det at være eller blive rød, om hudens og navnlig ansigtets farve, om midlertidig rød ansigtsfarve, især om stærk blussen (af kinderne) ved anstrengelse, sygdom eller stærk sindsbevægelse (vrede, skam), om rosens eller blodets rødme, men også som en faktisk sanselig hændelse, som himlens rødme i overgangen til/fra lys og fravær af lys.

Det sanselige, kropslige og stoflige er et bemærkelsesværdigt sammenfald mellem de fem adjektivabstrakter. I kraft af suffikset -me bindes adjektiverne til stof, materiale eller krop, der er i proces med at være mere eller mindre rød/fed/blød/sød/hvid.

At trandsportere denne tabte indsigt i den hvide farve til den samtidige debat skaber en mulighed for en sprogligt nuanceret diskurs i et felt, hvor hvidhed synes utilstrækkelig og kategorisk.

Arkiv over Hvidme er et tværfagligt vidensarkiv, der udfolder en mangfoldig perspektivering og refleksion over den hvide farve og dens problematikker. 
Der er inviteret relevante bidragsydere til at medvirke med materiale, der forholder sig til hvidme inden for felterne: kunst / kultur / hvidhedsstudier / race- og kropspolitik / kolonialisme / postkolonialisme / skønlitteratur / myter / fysik / geologi / filosofi / ideologi. 

Arkiv over Hvidme er specifikt udviklet til det lille bibliotek i Loungen på Den Kgl. Afstøbningssamling i Vestindisk Pakhus. Her er en åbenlys hvidme på færde i den påfaldende tilstedeværelse af materiale, form og krop. Overophobningen af figurer, der mere står til opbevaring end til fremvisning, er i paradoksal lighed med pakhusets fortid som lagerbygning for de koloniale produkter produceret på de Vestindiske Øer. Paradokset peger på sammenkoblingen mellem det nyklassicistiske ideale og den europæiske kolonialisering.

Hævet over kajen, med udsigt over Københavns inderhavn, finder man Loungen. Det hvide privilegiums eksplicitet danner rammen for et rum for fordybelse og refleksion over den hvide farves betydninger. 

I overensstemmelse med afstøbningssamlingens struktur arbejder arkivet ikke med originaler, men i stedet med kopieret og printet materiale på hvidlige A4-papirer. De hvide ark forskyder teksternes sproglige diskurs til en kropslig og visuel dialog, der behandler teksterne som visuelle artefakter, der italesætter deres egen materialitet samt afstøbningssamlingens og pakhusets historie. 

Med sin fysiske forankring i afstøbningssamlingen og pakhuset vil arkivet indskrive sig og forskyde diskussionen af den hvide farve i den klassiske kultur- og kunstforståelse. Arkivet har som sådan et klassisk formidlings- og dannelsesaspekt, som stemmer overens med museets funktion som lærings- og fordybelsesrum. 

I anledning af åbningen af Arkiv over Hvidme, er værket Telt genskabt til Afstøbningssamlingens foyer. Telt består af en massiv gipsafstøbning af et geometrisk forsimplet trekantstelt. Den indstøbte kile mimer teltstangens placering og funktion i at opretholde trekantsteltets form, men markerer samtidig teltets mulige splittelse. Teltet måler 150 x 180 x 240 cm og vejer ca. 2,5 ton. 

Arkiv over Hvidme åbnede i april 2015 med 72 arkivlommer med 39 aktivt deltagende kunstnere, kunsthistorikere, forfattere, forskere og debattører. 
Arkivet er en permanent del af Den Kgl. Afstøbningssamlings bibliotek og vil løbende blive opdateret. 

Annarosa Krøyer Holm i samarbejde med Lea Kim Kramhøft Mortensen og Sine Frejstrup. Grafisk design af Studio Atlant, Stefan Thorsteinsson og Cecilie Nellemann.

Skriv kommentarKunsthøjskolen på Ærø
TAl R - Glyptoteket
Kunstskolen Spektrum
Lilith Performancestudio
Krabbesholm Højskole
Københavns Kunstskole