Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

Lunds Konsthall

Mårtenstorget 3, 220 02 Lund

MAIL: lundskonsthall@lund.se

TLF: +46 355 295

FAX: +46 184 521

WEB: lundskonsthall.se

Tuesday-Sunday 12 am-5 pm, Thursday 12 am-8 pm, Saturday 10 am-5 pm


Alltings mått. Om det (o)mänskliga

Ulrika Gomm, Hanni Kamaly, Santiago Mostyn, Sandra Mujinga

Kurator: Åsa Nacking, Hans Carlsson

29.06.2019 - 22.09.2019
FACEBOOKEVENT


PRESSEMEDDELELSE

Titeln på utställningen Alltings mått. Om det (o)mänskliga, kuraterad av Hans Carlsson och Åsa Nacking, hänvisar till den grekiska filosofen och retorikern Protagoras (500-talet f. Kr.) välkända formulering för en antropocentrisk världs- och självbild. Formuleringen citerades i Platons Theaitetos, och skulle senare komma att bli det latinska Homo mensura, som står för ”Människan är alltings mått”. Det har tolkats som att all förståelse av världen utgår från en (mänsklig) betraktare. En kontroversiell utsaga som i hundratals år varit föremål för diskussion bland filosofer, och som i utställningen problematiseras av de deltagande konstnärerna: Ulrika Gomm, Hanni Kamaly, Santiago Mostyn och Sandra Mujinga.

Den utvidgade människokroppen som samspelar med teknik, mode och digitala media tar plats i Sandra Mujingas konst. Ett exempel är videon ILYNL (It’s Like You Never Left), där sekvenser från Malmö och Kongo avlöser varandra i en film med en digitalt manipulerad protagonist som tycks leva genom sin smartphone. Filmen visas tillsammans med verket Touch Face 1–3, som för tankarna till tre gigantiska kroppar. Skulpturernas fysiologi har inspirerats av elefanters vana att röra vid sitt ansikte med sina snablar, en rörelse som inte har någon direkt funktion, utan som djuren gör bara för att det är behagligt

Både Hanni Kamaly och Santiago Mostyn anspelar i skulpturer, videoverk och installationer på repressiva, ofta rasistiska, strukturer som begränsar människors handlingsutrymme och därigenom utesluter individer och grupper från mänsklig gemenskap. Kamaly har producerat en ny film DINGS som visas på Kulturen i Lund. På konsthallen går det att se filmen HeadHandEye och ett urval av Kamalys karakteristiska skulpturer, balanserande på vad som påminner om organiska lekamen, och som i vissa fall döpts efter offer för strukturellt våld. STERLING, som fått namn efter Anton Sterling som sköts till döds av amerikansk polis 2016, är ett exempel.

Santiago Mostyn presenterar två delvis nyproducerad installationer: The Warming Plateau, som tar sin utgångspunkt i ön Tobagos historia, och Red Summer Edit, som innehåller en tapetserad bildserie där historiskt material ställs mot fotografier tagna av konstnären själv. Våldet upprepar sig i bildmaterialet som synliggör konsekvenserna av den politik som velat utesluta och avhumanisera svarta i dagens USA.

Ulrika Gomms interaktiva installation Horizon, som visas på Lunds stadsbibliotek, består av en grafisk uppställning av alla titlar som innehåller ordet ”demokrati” och ”Kina” från 1989 och framåt och som fanns tillgängliga på Nationalbiblioteket i Peking under september 2018. Titlarna presenteras inskrivna i en cirkelform till en låg bordsmöbel. På konsthallen visas Bygga nation och kroppar (1914–2014), en ljud- och textinstallation som samlar utdrag ur de regeringsförklaringar som skrivits i Sverige mellan de angivna åren. Verket lyfter fram historiska idéer om kroppen, och de politiska strukturer som har för avsikt att påverka dess existens. 

Skriv kommentarKunstskolen Spektrum
Københavns Kunstskole
Lilith Performancestudio
Krabbesholm Højskole
Kunsthøjskolen på Ærø
TAl R - Glyptoteket